Aquafarming As
Juridisk navn:  Aquafarming As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klokkersvingen 12 Klokkersvingen 12 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 918843221
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/23/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Holten Accounting And Tax Services
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
32.56%
Egenkapital  
  
-50.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -29.000 -43.000
Egenkapital: 28.000 57.000
Regnskap for  Aquafarming As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -29.000 -43.000
Driftsresultat -29.000 -43.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -29.000 -43.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -29.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 57.000
Sum eiendeler 28.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -43.000
Sum egenkapital 28.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad -19.000 -25.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -18.000
Driftskostnader -29.000 -43.000
Driftsresultat -29.000 -43.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -29.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 28.000 57.000
Sum omløpsmidler 28.000 57.000
Sum eiendeler 28.000 57.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 -43.000
Sum egenkapital 28.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 57.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -103.6 -75.4
Signatur
10.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex