Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aquaform Vannaerobic As
Juridisk navn:  Aquaform Vannaerobic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jegeråsen 5 Jegeråsen 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920220495
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pacioli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.99%
Resultat  
  
-96.01%
Egenkapital  
  
-58.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 996.000 1.158.000
Resultat: 11.000 276.000
Egenkapital: 102.000 243.000
Regnskap for  Aquaform Vannaerobic As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 996.000 1.158.000
Driftskostnader -984.000 -881.000
Driftsresultat 11.000 277.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 11.000 276.000
Skattekostnad -2.000 -64.000
Årsresultat 9.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 407.000 260.000
Sum eiendeler 407.000 260.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 213.000
Sum egenkapital 102.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 306.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 996.000 1.158.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 996.000 1.158.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -343.000 -239.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -641.000 -642.000
Driftskostnader -984.000 -881.000
Driftsresultat 11.000 277.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -150.000 0
Årsresultat 9.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 53.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 354.000 260.000
Sum omløpsmidler 407.000 260.000
Sum eiendeler 407.000 260.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 213.000
Sum egenkapital 102.000 243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 -53.000
Betalbar skatt 2.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 29.000
Utbytte -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 -22.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 408.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 243.000
Likviditetsgrad 1 1.3 15.3
Likviditetsgrad 2 1.3 15.3
Soliditet 2 93.5
Resultatgrad 1.1 23.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 106.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex