Aquarama AS
Juridisk navn:  Aquarama AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Henning Kleven Fjordveien 16 C/O Henning Kleven Fjordveien 16 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 989115847
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.21%
Resultat  
  
404.76%
Egenkapital  
  
19.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.018.000 2.815.000 2.835.000 2.735.000 1.340.000
Resultat: 4.457.000 883.000 159.000 -2.610.000 -1.059.000
Egenkapital: 16.131.000 13.525.000 13.641.000 13.483.000 21.792.000
Regnskap for  Aquarama AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.018.000 2.815.000 2.835.000 2.735.000 1.340.000
Driftskostnader 180.000 -2.775.000 -2.804.000 -5.548.000 -2.681.000
Driftsresultat 3.198.000 40.000 32.000 -2.813.000 -1.340.000
Finansinntekter 1.306.000 910.000 219.000 284.000 361.000
Finanskostnader -48.000 -66.000 -92.000 -80.000 -80.000
Finans 1.258.000 844.000 127.000 204.000 281.000
Resultat før skatt 4.457.000 883.000 159.000 -2.610.000 -1.059.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.457.000 883.000 159.000 -2.610.000 -1.059.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.821.000 13.721.000 16.305.000 16.140.000 17.364.000
Sum omløpsmidler 4.814.000 4.167.000 2.637.000 4.728.000 10.230.000
Sum eiendeler 16.635.000 17.888.000 18.942.000 20.868.000 27.594.000
Sum opptjent egenkapital 14.091.000 11.484.000 11.601.000 11.443.000 19.752.000
Sum egenkapital 16.131.000 13.525.000 13.641.000 13.483.000 21.792.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 504.000 4.364.000 5.300.000 7.386.000 5.801.000
Sum gjeld og egenkapital 16.635.000 17.888.000 18.941.000 20.869.000 27.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.018.000 2.815.000 2.835.000 2.735.000 1.340.000
Driftsinntekter 3.018.000 2.815.000 2.835.000 2.735.000 1.340.000
Varekostnad -2.732.000 -2.696.000 -2.722.000 -2.193.000 -2.579.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 2.913.000 -78.000 -81.000 -3.354.000 -101.000
Driftskostnader 180.000 -2.775.000 -2.804.000 -5.548.000 -2.681.000
Driftsresultat 3.198.000 40.000 32.000 -2.813.000 -1.340.000
Finansinntekter 1.306.000 910.000 219.000 284.000 361.000
Finanskostnader -48.000 -66.000 -92.000 -80.000 -80.000
Finans 1.258.000 844.000 127.000 204.000 281.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -1.000.000 0 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat 4.457.000 883.000 159.000 -2.610.000 -1.059.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 1.476.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 1.476.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.815.000 13.716.000 16.299.000 16.135.000 15.882.000
Sum anleggsmidler 11.821.000 13.721.000 16.305.000 16.140.000 17.364.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 170.000 11.000 11.000 146.000 326.000
Andre fordringer 1.400.000 0 109.000 817.000 2.291.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.164.000 3.875.000 2.236.000 3.765.000 2.402.000
Sum omløpsmidler 4.814.000 4.167.000 2.637.000 4.728.000 10.230.000
Sum eiendeler 16.635.000 17.888.000 18.942.000 20.868.000 27.594.000
Sum opptjent egenkapital 14.091.000 11.484.000 11.601.000 11.443.000 19.752.000
Sum egenkapital 16.131.000 13.525.000 13.641.000 13.483.000 21.792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 2.000 814.000 789.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 0 0 1.000
Utbytte -50.000 -1.000.000 0 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 446.000 3.359.000 5.298.000 3.571.000 3.012.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 4.364.000 5.300.000 7.386.000 5.801.000
Sum gjeld og egenkapital 16.635.000 17.888.000 18.941.000 20.869.000 27.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.310.000 -197.000 -2.663.000 -2.658.000 4.429.000
Likviditetsgrad 1 9.6 1 0.5 0.6 1.8
Likviditetsgrad 2 9.6 1 0.5 0.7 1.8
Soliditet 9 75.6 7 64.6 79.0
Resultatgrad 1 1.4 1.1 -102.9 -100.0
Rentedekningsgrad 66.6 0.6 0.3 -31.6 -12.2
Gjeldsgrad 0 0.3 0.4 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 27.1 5.3 1.3 -12.1 -3.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex