Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aqvisor As
Juridisk navn:  Aqvisor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønnevegen 8 Lønnevegen 8 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 915564801
Aksjekapital: 32.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Økonomistyring As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.29%
Resultat  
  
-800%
Egenkapital  
  
-466.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 355.000 2.125.000 2.393.000 1.279.000
Resultat: -42.000 6.000 -89.000 59.000
Egenkapital: -51.000 -9.000 -15.000 75.000
Regnskap for  Aqvisor As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 355.000 2.125.000 2.393.000 1.279.000
Driftskostnader -395.000 -2.120.000 -2.483.000 -1.220.000
Driftsresultat -41.000 6.000 -89.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -42.000 6.000 -89.000 59.000
Skattekostnad 0 0 0 -16.000
Årsresultat -42.000 6.000 -89.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 241.000 11.000 451.000
Sum eiendeler 31.000 241.000 11.000 451.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -40.000 -46.000 43.000
Sum egenkapital -51.000 -9.000 -15.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 250.000 26.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 242.000 12.000 452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 455.000 2.025.000 2.293.000 1.279.000
Andre inntekter -101.000 101.000 100.000 0
Driftsinntekter 355.000 2.125.000 2.393.000 1.279.000
Varekostnad -375.000 -2.096.000 -2.460.000 -1.025.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -24.000 -23.000 -195.000
Driftskostnader -395.000 -2.120.000 -2.483.000 -1.220.000
Driftsresultat -41.000 6.000 -89.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 6.000 -89.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 101.000 0 173.000
Andre fordringer 5.000 1.000 8.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 139.000 3.000 278.000
Sum omløpsmidler 31.000 241.000 11.000 451.000
Sum eiendeler 31.000 241.000 11.000 451.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -40.000 -46.000 43.000
Sum egenkapital -51.000 -9.000 -15.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 26.000 26.000 26.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 248.000 0 359.000
Betalbar skatt 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 -24.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 250.000 26.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 242.000 12.000 452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -9.000 -15.000 74.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 1 0.4 1.2
Soliditet -164.5 -3.7 -136.4 16.6
Resultatgrad -11.5 0.3 -3.7 4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -27.8 -1.7 5.0
Total kapitalrentabilitet -132.3 2.5 -809.1 13.1
Signatur
24.06.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
JENSSEN JAN ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex