Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ara Bygg & Design As
Juridisk navn:  Ara Bygg & Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storrinden 133 Storrinden 133 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917098972
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/19/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.46%
Resultat  
  
-133.82%
Egenkapital  
  
30.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 415.000 855.000 154.000
Resultat: -46.000 136.000 -107.000
Egenkapital: 200.000 153.000 30.000
Regnskap for  Ara Bygg & Design As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 415.000 855.000 154.000
Driftskostnader -461.000 -719.000 -261.000
Driftsresultat -46.000 136.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -46.000 136.000 -107.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -46.000 136.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 117.000 302.000 -121.000
Sum eiendeler 117.000 302.000 -121.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 0 0
Sum egenkapital 200.000 153.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -83.000 149.000 -151.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 302.000 -121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 415.000 855.000 154.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 415.000 855.000 154.000
Varekostnad -450.000 -685.000 -238.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -34.000 -23.000
Driftskostnader -461.000 -719.000 -261.000
Driftsresultat -46.000 136.000 -107.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -46.000 136.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 59.000 200.000 73.000
Andre fordringer 0 0 -230.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 58.000 101.000 35.000
Sum omløpsmidler 117.000 302.000 -121.000
Sum eiendeler 117.000 302.000 -121.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 0 0
Sum egenkapital 200.000 153.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -90.000 12.000 45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 136.000 -196.000
Sum kortsiktig gjeld -83.000 149.000 -151.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 302.000 -121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 153.000 30.000
Likviditetsgrad 1 -1.4 2 0.8
Likviditetsgrad 2 -1.4 2 0.8
Soliditet 170.9 50.7 -24.8
Resultatgrad -11.1 15.9 -69.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.4 1
Total kapitalrentabilitet -39.3 4 88.4
Signatur
02.05.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
SUNDE ANITA
ROGNE RAYMOND
Prokurister
02.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
SUNDE ANITA
ROGNE RAYMOND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex