Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ara Finans AS
Juridisk navn:  Ara Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Liomveien 21C Liomveien 21C Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 992085738
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
194.92%
Resultat  
  
136.16%
Egenkapital  
  
5.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 935.000 -985.000 -192.000 0 742.000
Resultat: 508.000 -1.405.000 -745.000 -1.223.000 296.000
Egenkapital: -8.601.000 -9.108.000 -7.703.000 -6.958.000 -5.735.000
Regnskap for  Ara Finans AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 935.000 -985.000 -192.000 0 742.000
Driftskostnader -196.000 -193.000 -197.000 -853.000 -42.000
Driftsresultat 739.000 -1.178.000 -388.000 -853.000 701.000
Finansinntekter 3.000 3.000 9.000 5.000 74.000
Finanskostnader -234.000 -230.000 -366.000 -375.000 -479.000
Finans -231.000 -227.000 -357.000 -370.000 -405.000
Resultat før skatt 508.000 -1.405.000 -745.000 -1.223.000 296.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 508.000 -1.405.000 -745.000 -1.223.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.272.000 8.448.000 8.624.000 8.800.000 0
Sum omløpsmidler 2.460.000 1.823.000 2.909.000 3.510.000 5.714.000
Sum eiendeler 10.732.000 10.271.000 11.533.000 12.310.000 5.714.000
Sum opptjent egenkapital -17.601.000 -18.108.000 -16.703.000 -15.958.000 -14.735.000
Sum egenkapital -8.601.000 -9.108.000 -7.703.000 -6.958.000 -5.735.000
Sum langsiktig gjeld 9.237.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.097.000 19.380.000 19.237.000 19.268.000 11.449.000
Sum gjeld og egenkapital 10.733.000 10.272.000 11.534.000 12.310.000 5.714.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 403.000 255.000 0 0 0
Andre inntekter 532.000 -1.240.000 -192.000 0 742.000
Driftsinntekter 935.000 -985.000 -192.000 0 742.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -176.000 -176.000 -176.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -17.000 -21.000 -853.000 -42.000
Driftskostnader -196.000 -193.000 -197.000 -853.000 -42.000
Driftsresultat 739.000 -1.178.000 -388.000 -853.000 701.000
Finansinntekter 3.000 3.000 9.000 5.000 74.000
Finanskostnader -234.000 -230.000 -366.000 -375.000 -479.000
Finans -231.000 -227.000 -357.000 -370.000 -405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 508.000 -1.405.000 -745.000 -1.223.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.272.000 8.448.000 8.624.000 8.800.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.272.000 8.448.000 8.624.000 8.800.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.272.000 8.448.000 8.624.000 8.800.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.347.000 1.616.000 2.799.000 3.224.000 5.681.000
Kasse, bank 113.000 207.000 110.000 287.000 33.000
Sum omløpsmidler 2.460.000 1.823.000 2.909.000 3.510.000 5.714.000
Sum eiendeler 10.732.000 10.271.000 11.533.000 12.310.000 5.714.000
Sum opptjent egenkapital -17.601.000 -18.108.000 -16.703.000 -15.958.000 -14.735.000
Sum egenkapital -8.601.000 -9.108.000 -7.703.000 -6.958.000 -5.735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.857.000 9.923.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sum langsiktig gjeld 9.237.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 9.457.000 9.237.000 9.268.000 1.449.000
Sum kortsiktig gjeld 10.097.000 19.380.000 19.237.000 19.268.000 11.449.000
Sum gjeld og egenkapital 10.733.000 10.272.000 11.534.000 12.310.000 5.714.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.637.000 -17.557.000 -16.328.000 -15.758.000 -5.735.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5
Soliditet -80.1 -88.7 -66.8 -56.5 -100.4
Resultatgrad 7 119.6 202.1 94.5
Rentedekningsgrad 3.2 -5.1 -1.0 -2.3 1.6
Gjeldsgrad -2.2 -2.1 -2.5 -2.8 -2.0
Total kapitalrentabilitet 6.9 -11.4 -3.3 -6.9 13.6
Signatur
02.07.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex