Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ara Holding AS
Juridisk navn:  Ara Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51498882
Ytstebrødveien 358 Ytstebrødveien 358 Fax: 51498802
4374 Egersund 4374 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 955961803
Aksjekapital: 2.957.600 NOK
Etableringsdato: 12/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 20.000 26.000 1.415.000 1.832.000
Egenkapital: 23.797.000 23.807.000 23.787.000 23.761.000 22.351.000
Regnskap for  Ara Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -81.000 -57.000 -67.000 -62.000 -58.000
Driftsresultat -81.000 -57.000 -67.000 -62.000 -58.000
Finansinntekter 70.000 76.000 93.000 1.477.000 1.891.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 70.000 76.000 93.000 1.477.000 1.891.000
Resultat før skatt -10.000 20.000 26.000 1.415.000 1.832.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 -29.000
Årsresultat -10.000 20.000 26.000 1.410.000 1.804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.713.000 13.713.000 14.090.000 14.090.000 15.800.000
Sum omløpsmidler 9.085.000 10.095.000 9.704.000 9.683.000 6.586.000
Sum eiendeler 23.798.000 23.808.000 23.794.000 23.773.000 22.386.000
Sum opptjent egenkapital 20.752.000 20.762.000 20.742.000 20.716.000 19.306.000
Sum egenkapital 23.797.000 23.807.000 23.787.000 23.761.000 22.351.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 6.000 11.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 23.799.000 23.808.000 23.793.000 23.772.000 22.386.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -57.000 -67.000 -62.000 -58.000
Driftskostnader -81.000 -57.000 -67.000 -62.000 -58.000
Driftsresultat -81.000 -57.000 -67.000 -62.000 -58.000
Finansinntekter 70.000 76.000 93.000 1.477.000 1.891.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 70.000 76.000 93.000 1.477.000 1.891.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 20.000 26.000 1.410.000 1.804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.713.000 13.713.000 14.090.000 14.090.000 15.800.000
Sum anleggsmidler 14.713.000 13.713.000 14.090.000 14.090.000 15.800.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.085.000 10.095.000 9.704.000 9.683.000 6.586.000
Sum omløpsmidler 9.085.000 10.095.000 9.704.000 9.683.000 6.586.000
Sum eiendeler 23.798.000 23.808.000 23.794.000 23.773.000 22.386.000
Sum opptjent egenkapital 20.752.000 20.762.000 20.742.000 20.716.000 19.306.000
Sum egenkapital 23.797.000 23.807.000 23.787.000 23.761.000 22.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 6.000 11.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 23.799.000 23.808.000 23.793.000 23.772.000 22.386.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.083.000 10.094.000 9.698.000 9.672.000 6.551.000
Likviditetsgrad 1 4542.5 10095 1617.3 880.3 188.2
Likviditetsgrad 2 4542.5 9999.9 1617.3 880.3 188.2
Soliditet 1 1 1 100.0 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.1 6.0 8.2
Signatur
18.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex