Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Araki AS
Juridisk navn:  Araki AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51561004
C/O E. Næstvold Klokkersvingen 12 Klokkersvingen 12 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 947264907
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.28%
Resultat  
  
266.67%
Egenkapital  
  
77.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.599.000 1.995.000 0 0 0
Resultat: 88.000 24.000 56.000 17.000 6.000
Egenkapital: 204.000 115.000 91.000 35.000 18.000
Regnskap for  Araki AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.599.000 1.995.000 0 0 0
Driftskostnader -2.511.000 -1.974.000 -19.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat 88.000 21.000 -19.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 0 3.000 76.000 34.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 76.000 34.000 20.000
Resultat før skatt 88.000 24.000 56.000 17.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 24.000 56.000 17.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum omløpsmidler 286.000 217.000 238.000 332.000 315.000
Sum eiendeler 354.000 265.000 286.000 380.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 5.000 -19.000 -75.000 -92.000
Sum egenkapital 204.000 115.000 91.000 35.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 150.000 195.000 345.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 265.000 286.000 380.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.599.000 1.995.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.599.000 1.995.000 0 0 0
Varekostnad -2.494.000 -1.954.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -20.000 -19.000 -17.000 -14.000
Driftskostnader -2.511.000 -1.974.000 -19.000 -17.000 -14.000
Driftsresultat 88.000 21.000 -19.000 -17.000 -14.000
Finansinntekter 0 3.000 76.000 34.000 20.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 3.000 76.000 34.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 24.000 56.000 17.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 68.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 47.000 319.000 308.000
Kasse, bank 286.000 217.000 191.000 13.000 8.000
Sum omløpsmidler 286.000 217.000 238.000 332.000 315.000
Sum eiendeler 354.000 265.000 286.000 380.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 5.000 -19.000 -75.000 -92.000
Sum egenkapital 204.000 115.000 91.000 35.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 150.000 195.000 345.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 150.000 150.000 195.000 345.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 265.000 286.000 380.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 67.000 43.000 -13.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.4 1.2 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 1.3 1.0 1.0
Soliditet 57.6 43.4 31.8 9.2 5.0
Resultatgrad 3.4 1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 1.3 2.1 9.9 19.2
Total kapitalrentabilitet 24.9 9.1 19.9 4.5 1.7
Signatur
18.04.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.04.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
EGIL ANDREAS NÆSTVOLD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex