Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aramis Eiendom AS
Juridisk navn:  Aramis Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brenneriveien 11 Brenneriveien 11 Fax:
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994705687
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kompetanse Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.23%
Resultat  
  
4.04%
Egenkapital  
  
10.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.456.000 1.242.000 1.252.000 1.218.000 1.216.000
Resultat: 696.000 669.000 555.000 501.000 541.000
Egenkapital: 5.733.000 5.194.000 4.682.000 4.763.000 4.392.000
Regnskap for  Aramis Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.456.000 1.242.000 1.252.000 1.218.000 1.216.000
Driftskostnader -632.000 -472.000 -579.000 -579.000 -480.000
Driftsresultat 823.000 770.000 674.000 639.000 736.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -128.000 -101.000 -120.000 -139.000 -196.000
Finans -128.000 -100.000 -119.000 -138.000 -195.000
Resultat før skatt 696.000 669.000 555.000 501.000 541.000
Skattekostnad -157.000 -158.000 -136.000 -130.000 -146.000
Årsresultat 539.000 512.000 419.000 371.000 395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.589.000 8.000.000 8.268.000 8.208.000 8.498.000
Sum omløpsmidler 591.000 892.000 874.000 1.183.000 1.066.000
Sum eiendeler 10.180.000 8.892.000 9.142.000 9.391.000 9.564.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 2.194.000 1.682.000 1.763.000 1.392.000
Sum egenkapital 5.733.000 5.194.000 4.682.000 4.763.000 4.392.000
Sum langsiktig gjeld 4.202.000 3.501.000 3.991.000 4.473.000 4.963.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 197.000 469.000 155.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 10.181.000 8.892.000 9.142.000 9.391.000 9.564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.456.000 1.242.000 1.252.000 1.218.000 1.216.000
Driftsinntekter 1.456.000 1.242.000 1.252.000 1.218.000 1.216.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -257.000 -268.000 -251.000 -290.000 -302.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -375.000 -204.000 -328.000 -289.000 -178.000
Driftskostnader -632.000 -472.000 -579.000 -579.000 -480.000
Driftsresultat 823.000 770.000 674.000 639.000 736.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -128.000 -101.000 -120.000 -139.000 -196.000
Finans -128.000 -100.000 -119.000 -138.000 -195.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 539.000 512.000 419.000 371.000 395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.589.000 8.000.000 8.268.000 8.208.000 8.498.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.589.000 8.000.000 8.268.000 8.208.000 8.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.589.000 8.000.000 8.268.000 8.208.000 8.498.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 92.000 221.000 19.000 90.000
Andre fordringer 0 3.000 3.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 797.000 649.000 1.145.000 976.000
Sum omløpsmidler 591.000 892.000 874.000 1.183.000 1.066.000
Sum eiendeler 10.180.000 8.892.000 9.142.000 9.391.000 9.564.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 2.194.000 1.682.000 1.763.000 1.392.000
Sum egenkapital 5.733.000 5.194.000 4.682.000 4.763.000 4.392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 71.000 71.000 63.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.202.000 3.501.000 3.991.000 4.473.000 4.963.000
Leverandørgjeld 76.000 30.000 329.000 13.000 50.000
Betalbar skatt 158.000 158.000 128.000 130.000 140.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 9.000 12.000 13.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 197.000 469.000 155.000 209.000
Sum gjeld og egenkapital 10.181.000 8.892.000 9.142.000 9.391.000 9.564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 345.000 695.000 405.000 1.028.000 857.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.5 1.9 7.6 5.1
Likviditetsgrad 2 2.4 4.5 1.9 7.7 5.2
Soliditet 56.3 58.4 51.2 50.7 45.9
Resultatgrad 56.5 6 53.8 52.5 60.5
Rentedekningsgrad 6.4 7.6 5.6 4.6 3.8
Gjeldsgrad 0.8 0.7 1 1.0 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 8.7 7.4 6.8 7.7
Signatur
02.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex