Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aratos AS
Juridisk navn:  Aratos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90190072
Vakåsveien 9 Vakåsveien 9 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 992182849
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.73%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.507.000 4.424.000 4.623.000 3.434.000 2.012.000
Resultat: 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Egenkapital: 122.000 122.000 120.000 119.000 117.000
Regnskap for  Aratos AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.507.000 4.424.000 4.623.000 3.434.000 2.012.000
Driftskostnader -3.505.000 -4.422.000 -4.622.000 -3.430.000 -2.010.000
Driftsresultat 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum omløpsmidler 483.000 903.000 229.000 503.000 367.000
Sum eiendeler 483.000 903.000 229.000 503.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 122.000 122.000 120.000 119.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 782.000 108.000 384.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 904.000 228.000 503.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.286.000 4.165.000 4.460.000 3.277.000 1.908.000
Andre inntekter 220.000 259.000 164.000 156.000 104.000
Driftsinntekter 3.507.000 4.424.000 4.623.000 3.434.000 2.012.000
Varekostnad -3.419.000 -4.335.000 -4.532.000 -3.340.000 -1.918.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -86.000 -87.000 -90.000 -90.000 -92.000
Driftskostnader -3.505.000 -4.422.000 -4.622.000 -3.430.000 -2.010.000
Driftsresultat 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 375.000 802.000 56.000 301.000 177.000
Andre fordringer 16.000 50.000 49.000 17.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 52.000 123.000 185.000 188.000
Sum omløpsmidler 483.000 903.000 229.000 503.000 367.000
Sum eiendeler 483.000 903.000 229.000 503.000 382.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 122.000 122.000 120.000 119.000 117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 342.000 730.000 56.000 383.000 245.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 19.000 19.000 0 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 33.000 33.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 782.000 108.000 384.000 265.000
Sum gjeld og egenkapital 482.000 904.000 228.000 503.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 121.000 121.000 119.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 2.1 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 2.2 1.4 1.4
Soliditet 25.3 13.5 52.6 23.7 30.6
Resultatgrad 0 0 0.0 0.1 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 6.4 0.9 3.2 2.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.2 0.4 0.6 0.3
Signatur
07.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex