Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arbeidsfellesskapet Risa - Implenia Ans
Juridisk navn:  Arbeidsfellesskapet Risa - Implenia Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 14 c/o Risa AS Bjorlandsringen 99 Fax:
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 820183312
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/8/2018 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 246.994.000
Resultat: 559.000
Egenkapital: 559.000
Regnskap for  Arbeidsfellesskapet Risa - Implenia Ans
Resultat 2018
Driftsinntekter 246.994.000
Driftskostnader -246.436.000
Driftsresultat 558.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 559.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 44.804.000
Sum eiendeler 44.804.000
Sum opptjent egenkapital 558.000
Sum egenkapital 559.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 44.245.000
Sum gjeld og egenkapital 44.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 246.945.000
Andre inntekter 49.000
Driftsinntekter 246.994.000
Varekostnad -246.435.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -246.436.000
Driftsresultat 558.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 42.326.000
Andre fordringer 2.274.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 204.000
Sum omløpsmidler 44.804.000
Sum eiendeler 44.804.000
Sum opptjent egenkapital 558.000
Sum egenkapital 559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 20.053.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 24.192.000
Sum kortsiktig gjeld 44.245.000
Sum gjeld og egenkapital 44.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 559.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 1.2
Resultatgrad 0.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 79.2
Total kapitalrentabilitet 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex