Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Arbeidskollega AS
Juridisk navn:  Arbeidskollega AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32836577
Nedre Eikervei 26 Nedre Eikervei 26 Fax: 32834677
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Drammen
Org.nr: 992184256
Aksjekapital: 1.049.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 1/9/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.33%
Resultat  
  
164.13%
Egenkapital  
  
400.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 40.411.000 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000
Resultat: 556.000 -867.000 2.382.000 32.000 3.000
Egenkapital: 826.000 -275.000 1.373.000 200.000 168.000
Regnskap for  Arbeidskollega AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 40.411.000 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000
Driftskostnader -39.850.000 -46.543.000 -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000
Driftsresultat 560.000 -969.000 2.251.000 111.000 49.000
Finansinntekter 67.000 131.000 160.000 10.000 7.000
Finanskostnader -70.000 -29.000 -30.000 -89.000 -53.000
Finans -3.000 102.000 130.000 -79.000 -46.000
Resultat før skatt 556.000 -867.000 2.382.000 32.000 3.000
Skattekostnad -154.000 218.000 -608.000 0 0
Årsresultat 403.000 -649.000 1.773.000 32.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 971.000 1.371.000 911.000 340.000 279.000
Sum omløpsmidler 7.405.000 13.275.000 9.737.000 6.525.000 4.151.000
Sum eiendeler 8.376.000 14.646.000 10.648.000 6.865.000 4.430.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -775.000 873.000 -300.000 -332.000
Sum egenkapital 826.000 -275.000 1.373.000 200.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 334.000 106.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 7.341.000 14.588.000 9.169.000 6.658.000 4.262.000
Sum gjeld og egenkapital 8.376.000 14.647.000 10.648.000 6.866.000 4.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.382.000 45.510.000 41.413.000 32.702.000 18.629.000
Andre inntekter 28.000 63.000 63.000 272.000 0
Driftsinntekter 40.411.000 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000
Varekostnad -1.269.000 -3.111.000 -231.000 -301.000 -418.000
Lønninger -30.965.000 -35.444.000 -32.433.000 -25.005.000 -14.592.000
Avskrivning -286.000 -242.000 -213.000 -98.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.330.000 -7.671.000 -6.202.000 -7.458.000 -3.473.000
Driftskostnader -39.850.000 -46.543.000 -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000
Driftsresultat 560.000 -969.000 2.251.000 111.000 49.000
Finansinntekter 67.000 131.000 160.000 10.000 7.000
Finanskostnader -70.000 -29.000 -30.000 -89.000 -53.000
Finans -3.000 102.000 130.000 -79.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 0 0
Årsresultat 403.000 -649.000 1.773.000 32.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 220.000 374.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 751.000 808.000 768.000 328.000 266.000
Sum varige driftsmidler 751.000 808.000 768.000 328.000 266.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 189.000 143.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 971.000 1.371.000 911.000 340.000 279.000
Varebeholdning 0 2.070.000 0 0 0
Kundefordringer 4.784.000 7.251.000 5.169.000 2.508.000 3.337.000
Andre fordringer 1.009.000 618.000 830.000 414.000 295.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.611.000 3.336.000 3.738.000 3.604.000 520.000
Sum omløpsmidler 7.405.000 13.275.000 9.737.000 6.525.000 4.151.000
Sum eiendeler 8.376.000 14.646.000 10.648.000 6.865.000 4.430.000
Sum opptjent egenkapital -223.000 -775.000 873.000 -300.000 -332.000
Sum egenkapital 826.000 -275.000 1.373.000 200.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.011.000 2.897.000 0 771.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 334.000 106.000 8.000 0
Leverandørgjeld 780.000 1.703.000 558.000 275.000 68.000
Betalbar skatt 0 156.000 608.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 904.000 2.127.000 3.971.000 2.932.000 2.273.000
Utbytte 0 0 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.646.000 7.704.000 4.031.000 2.679.000 1.807.000
Sum kortsiktig gjeld 7.341.000 14.588.000 9.169.000 6.658.000 4.262.000
Sum gjeld og egenkapital 8.376.000 14.647.000 10.648.000 6.866.000 4.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -1.313.000 568.000 -133.000 -111.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1.1 1.0 1.0
Soliditet 9.9 -1.9 12.9 2.9 3.8
Resultatgrad 1.4 -2.1 5.4 0.3 0.3
Rentedekningsgrad 9.0 -28.9 80.4 1.4 1.1
Gjeldsgrad 9.1 -54.3 6.8 33.3 25.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 -5.7 22.6 1.8 1.3
Signatur
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Prokurister
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Arbeidskollega AS
Velkommen til Arbeidskollega AS!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex