Arbeidskollega AS
Juridisk navn:  Arbeidskollega AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269493
Nedre Eikervei 26 Nedre Eikervei 26 Fax: 32834677
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Drammen
Org.nr: 992184256
Aksjekapital: 1.049.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 1/9/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.88%
Resultat  
  
-136.4%
Egenkapital  
  
-120.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000
Resultat: -867.000 2.382.000 32.000 3.000 -232.000
Egenkapital: -275.000 1.373.000 200.000 168.000 -235.000
Regnskap for  Arbeidskollega AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000
Driftskostnader -46.543.000 -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000 -6.466.000
Driftsresultat -969.000 2.251.000 111.000 49.000 -232.000
Finansinntekter 131.000 160.000 10.000 7.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -30.000 -89.000 -53.000 -2.000
Finans 102.000 130.000 -79.000 -46.000 -1.000
Resultat før skatt -867.000 2.382.000 32.000 3.000 -232.000
Skattekostnad 218.000 -608.000 0 0 -32.000
Årsresultat -649.000 1.773.000 32.000 3.000 -264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.371.000 911.000 340.000 279.000 311.000
Sum omløpsmidler 13.275.000 9.737.000 6.525.000 4.151.000 3.045.000
Sum eiendeler 14.646.000 10.648.000 6.865.000 4.430.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital -775.000 873.000 -300.000 -332.000 -335.000
Sum egenkapital -275.000 1.373.000 200.000 168.000 -235.000
Sum langsiktig gjeld 334.000 106.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.588.000 9.169.000 6.658.000 4.262.000 3.591.000
Sum gjeld og egenkapital 14.647.000 10.648.000 6.866.000 4.430.000 3.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.510.000 41.413.000 32.702.000 18.629.000 6.235.000
Andre inntekter 63.000 63.000 272.000 0 0
Driftsinntekter 45.573.000 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000
Varekostnad -3.111.000 -231.000 -301.000 -418.000 -50.000
Lønninger -35.444.000 -32.433.000 -25.005.000 -14.592.000 -5.149.000
Avskrivning -242.000 -213.000 -98.000 -97.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.671.000 -6.202.000 -7.458.000 -3.473.000 -1.249.000
Driftskostnader -46.543.000 -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000 -6.466.000
Driftsresultat -969.000 2.251.000 111.000 49.000 -232.000
Finansinntekter 131.000 160.000 10.000 7.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -30.000 -89.000 -53.000 -2.000
Finans 102.000 130.000 -79.000 -46.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 0 0 0
Årsresultat -649.000 1.773.000 32.000 3.000 -264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 374.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 808.000 768.000 328.000 266.000 299.000
Sum varige driftsmidler 808.000 768.000 328.000 266.000 299.000
Sum finansielle anleggsmidler 189.000 143.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 1.371.000 911.000 340.000 279.000 311.000
Varebeholdning 2.070.000 0 0 0 0
Kundefordringer 7.251.000 5.169.000 2.508.000 3.337.000 2.465.000
Andre fordringer 618.000 830.000 414.000 295.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.336.000 3.738.000 3.604.000 520.000 404.000
Sum omløpsmidler 13.275.000 9.737.000 6.525.000 4.151.000 3.045.000
Sum eiendeler 14.646.000 10.648.000 6.865.000 4.430.000 3.356.000
Sum opptjent egenkapital -775.000 873.000 -300.000 -332.000 -335.000
Sum egenkapital -275.000 1.373.000 200.000 168.000 -235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.897.000 0 771.000 114.000 181.000
Sum langsiktig gjeld 334.000 106.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 1.703.000 558.000 275.000 68.000 206.000
Betalbar skatt 156.000 608.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.127.000 3.971.000 2.932.000 2.273.000 1.377.000
Utbytte 0 -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.704.000 4.031.000 2.679.000 1.807.000 1.827.000
Sum kortsiktig gjeld 14.588.000 9.169.000 6.658.000 4.262.000 3.591.000
Sum gjeld og egenkapital 14.647.000 10.648.000 6.866.000 4.430.000 3.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.313.000 568.000 -133.000 -111.000 -546.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9
Soliditet -1.9 12.9 2.9 3.8 -7.0
Resultatgrad -2.1 5.4 0.3 0.3 -3.7
Rentedekningsgrad -28.9 80.4 1.4 1.1 -115.5
Gjeldsgrad -54.3 6.8 33.3 25.4 -15.3
Total kapitalrentabilitet -5.7 22.6 1.8 1.3 -6.9
Signatur
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Prokurister
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Arbeidskollega AS
Velkommen til Arbeidskollega AS!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex