Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Aust-Agder
Juridisk navn:  Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Aust-Agder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37030681
Myratune Østensbuveien 55 Myratunet Østensbuveien 55 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 983806023
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/4/1988 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
7.89%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
175%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 1012
Omsetning: 41.000 38.000 41.000
Resultat: 28.000 -7.000 28.000
Egenkapital: 44.000 16.000 44.000
Regnskap for  Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Aust-Agder
Resultat 2012 2011 1012
Driftsinntekter 41.000 38.000 41.000
Driftskostnader -13.000 -46.000 -13.000
Driftsresultat 28.000 -7.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 28.000 -7.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 28.000 -7.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 16.000 44.000
Sum eiendeler 44.000 16.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 16.000 44.000
Sum egenkapital 44.000 16.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 16.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 0 17.000
Andre inntekter 24.000 38.000 24.000
Driftsinntekter 41.000 38.000 41.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -46.000 -13.000
Driftskostnader -13.000 -46.000 -13.000
Driftsresultat 28.000 -7.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 28.000 -7.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 44.000 16.000 44.000
Sum omløpsmidler 44.000 16.000 44.000
Sum eiendeler 44.000 16.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 44.000 16.000 44.000
Sum egenkapital 44.000 16.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 16.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 16.000 44.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 68.3 -18.4 68.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 63.6 -43.8 63.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex