Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arbo-lab As
Juridisk navn:  Arbo-lab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torggata 44 Torggata 44 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 913569458
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.01%
Resultat  
  
116.14%
Egenkapital  
  
31.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.143.000 886.000 1.201.000 989.000 793.000
Resultat: 41.000 -254.000 15.000 63.000 36.000
Egenkapital: -90.000 -131.000 123.000 112.000 65.000
Regnskap for  Arbo-lab As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.143.000 886.000 1.201.000 989.000 793.000
Driftskostnader -1.077.000 -1.124.000 -1.186.000 -927.000 -757.000
Driftsresultat 66.000 -239.000 15.000 63.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -15.000 0 0 0
Finans -25.000 -15.000 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 -254.000 15.000 63.000 36.000
Skattekostnad 0 0 -4.000 -16.000 -10.000
Årsresultat 41.000 -254.000 11.000 47.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 94.000 76.000 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 92.000 115.000 115.000 89.000
Sum eiendeler 167.000 186.000 191.000 115.000 89.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -161.000 93.000 82.000 35.000
Sum egenkapital -90.000 -131.000 123.000 112.000 65.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 190.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 127.000 69.000 3.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 186.000 192.000 115.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.143.000 886.000 1.201.000 989.000 793.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.143.000 886.000 1.201.000 989.000 793.000
Varekostnad -770.000 -841.000 -976.000 -794.000 -193.000
Lønninger -2.000 -4.000 -3.000 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -305.000 -279.000 -207.000 -133.000 -563.000
Driftskostnader -1.077.000 -1.124.000 -1.186.000 -927.000 -757.000
Driftsresultat 66.000 -239.000 15.000 63.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -15.000 0 0 0
Finans -25.000 -15.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 -254.000 11.000 47.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 94.000 76.000 0 0
Sum anleggsmidler 105.000 94.000 76.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 76.000 112.000 99.000 77.000
Andre fordringer 7.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 8.000 3.000 16.000 12.000
Sum omløpsmidler 62.000 92.000 115.000 115.000 89.000
Sum eiendeler 167.000 186.000 191.000 115.000 89.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -161.000 93.000 82.000 35.000
Sum egenkapital -90.000 -131.000 123.000 112.000 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 70.000 67.000 16.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 190.000 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 57.000 44.000 -16.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 4.000 16.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.000 5.000 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 127.000 69.000 3.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 186.000 192.000 115.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -45.000 -35.000 46.000 112.000 65.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 1.7 38.3 3.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1.7 38.3 3.8
Soliditet -53.9 -70.4 64.1 97.4 73.0
Resultatgrad 5.8 1.2 6.4 4.5
Rentedekningsgrad 2.6 -15.9
Gjeldsgrad -2.9 -2.4 0.6 0 0.4
Total kapitalrentabilitet 39.5 -128.5 7.8 54.8 40.4
Signatur
06.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex