Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arctic Cabins As
Juridisk navn:  Arctic Cabins As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75539690
C/O Lundal Nord Vestvatnveien 90 Fax: 75538321
8103 Breivik I Salten 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 913412788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.33%
Resultat  
  
344.6%
Egenkapital  
  
-88.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.232.000 960.000 1.539.000 148.000 0
Resultat: 618.000 139.000 483.000 -327.000 -120.000
Egenkapital: 100.000 881.000 777.000 303.000 630.000
Regnskap for  Arctic Cabins As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.232.000 960.000 1.539.000 148.000 0
Driftskostnader -569.000 -769.000 -984.000 -442.000 -91.000
Driftsresultat 663.000 191.000 554.000 -293.000 -91.000
Finansinntekter 6.000 7.000 1.000 0 0
Finanskostnader -52.000 -58.000 -72.000 -34.000 -30.000
Finans -46.000 -51.000 -71.000 -34.000 -30.000
Resultat før skatt 618.000 139.000 483.000 -327.000 -120.000
Skattekostnad -135.000 -36.000 -9.000 0 0
Årsresultat 483.000 104.000 475.000 -327.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.343.000 1.860.000 1.987.000 1.894.000 1.150.000
Sum omløpsmidler 1.189.000 779.000 1.255.000 326.000 133.000
Sum eiendeler 2.532.000 2.639.000 3.242.000 2.220.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 0 131.000 27.000 -447.000 -120.000
Sum egenkapital 100.000 881.000 777.000 303.000 630.000
Sum langsiktig gjeld 1.788.000 1.691.000 2.342.000 1.683.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 644.000 67.000 123.000 234.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.532.000 2.639.000 3.242.000 2.220.000 1.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 495.000 960.000 1.539.000 148.000 0
Andre inntekter 738.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.232.000 960.000 1.539.000 148.000 0
Varekostnad -30.000 -215.000 -313.000 -63.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -154.000 -168.000 -149.000 -68.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -386.000 -522.000 -311.000 -91.000
Driftskostnader -569.000 -769.000 -984.000 -442.000 -91.000
Driftsresultat 663.000 191.000 554.000 -293.000 -91.000
Finansinntekter 6.000 7.000 1.000 0 0
Finanskostnader -52.000 -58.000 -72.000 -34.000 -30.000
Finans -46.000 -51.000 -71.000 -34.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -614.000 0 0 0 0
Årsresultat 483.000 104.000 475.000 -327.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.246.000 1.697.000 1.817.000 1.769.000 1.150.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 163.000 170.000 126.000 0
Sum varige driftsmidler 1.343.000 1.860.000 1.987.000 1.894.000 1.150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.343.000 1.860.000 1.987.000 1.894.000 1.150.000
Varebeholdning 0 13.000 26.000 19.000 0
Kundefordringer 0 5.000 62.000 -36.000 0
Andre fordringer 12.000 0 9.000 206.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.177.000 760.000 1.158.000 138.000 133.000
Sum omløpsmidler 1.189.000 779.000 1.255.000 326.000 133.000
Sum eiendeler 2.532.000 2.639.000 3.242.000 2.220.000 1.283.000
Sum opptjent egenkapital 0 131.000 27.000 -447.000 -120.000
Sum egenkapital 100.000 881.000 777.000 303.000 630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 24.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.788.000 1.691.000 2.342.000 1.683.000 653.000
Leverandørgjeld 18.000 46.000 75.000 234.000 0
Betalbar skatt 7.000 20.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -4.000 0 48.000 0 0
Utbytte -614.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 644.000 67.000 123.000 234.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.532.000 2.639.000 3.242.000 2.220.000 1.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 545.000 712.000 1.132.000 92.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1.8 11.6 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 11.4 1 1.4 0.0
Soliditet 3.9 33.4 2 13.6 49.1
Resultatgrad 53.8 19.9 3 -198.0
Rentedekningsgrad 12.8 3.3 7.7 -8.6 -3.0
Gjeldsgrad 24.3 2 3.2 6.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 26.4 7.5 17.1 -13.2 -7.1
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex