Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arctic Medical Nutrition As
Juridisk navn:  Arctic Medical Nutrition As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52859490
Husøyvegen 278 Husøyvegen 278 Fax: 52859490
4262 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 984106726
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
265.28%
Egenkapital  
  
3.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 30.000 76.000 513.000
Resultat: 263.000 72.000 -1.695.000 -3.208.000 -1.741.000
Egenkapital: -7.386.000 -7.649.000 -7.722.000 -6.027.000 -2.820.000
Regnskap for  Arctic Medical Nutrition As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 30.000 76.000 513.000
Driftskostnader 351.000 173.000 -1.607.000 -3.168.000 -2.106.000
Driftsresultat 351.000 173.000 -1.576.000 -3.091.000 -1.593.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -88.000 -101.000 -119.000 -117.000 -149.000
Finans -88.000 -101.000 -119.000 -117.000 -149.000
Resultat før skatt 263.000 72.000 -1.695.000 -3.208.000 -1.741.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 72.000 -1.695.000 -3.208.000 -1.741.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 23.000 23.000 23.000 433.000
Sum omløpsmidler 94.000 3.000 312.000 74.000 851.000
Sum eiendeler 94.000 26.000 335.000 97.000 1.284.000
Sum opptjent egenkapital -12.387.000 -12.650.000 -12.722.000 -11.027.000 -7.820.000
Sum egenkapital -7.386.000 -7.649.000 -7.722.000 -6.027.000 -2.820.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.480.000 7.675.000 8.057.000 6.124.000 4.103.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 25.000 335.000 97.000 1.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 30.000 76.000 513.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 30.000 76.000 513.000
Varekostnad 0 0 -5.000 -409.000 -299.000
Lønninger 0 0 -1.252.000 -527.000 -1.156.000
Avskrivning 0 0 0 -77.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 -333.000 0
Andre driftskostnader 351.000 173.000 -350.000 -1.822.000 -575.000
Driftskostnader 351.000 173.000 -1.607.000 -3.168.000 -2.106.000
Driftsresultat 351.000 173.000 -1.576.000 -3.091.000 -1.593.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -88.000 -101.000 -119.000 -117.000 -149.000
Finans -88.000 -101.000 -119.000 -117.000 -149.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 72.000 -1.695.000 -3.208.000 -1.741.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 402.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 409.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 23.000 23.000 23.000 23.000
Sum anleggsmidler 0 23.000 23.000 23.000 433.000
Varebeholdning 0 0 0 0 405.000
Kundefordringer 0 0 0 23.000 96.000
Andre fordringer 87.000 3.000 140.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 173.000 47.000 345.000
Sum omløpsmidler 94.000 3.000 312.000 74.000 851.000
Sum eiendeler 94.000 26.000 335.000 97.000 1.284.000
Sum opptjent egenkapital -12.387.000 -12.650.000 -12.722.000 -11.027.000 -7.820.000
Sum egenkapital -7.386.000 -7.649.000 -7.722.000 -6.027.000 -2.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 912.000 1.015.000 934.000 1.020.000 1.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 61.000 1.670.000 556.000 887.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 252.000 41.000 517.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.569.000 6.599.000 5.202.000 4.507.000 1.684.000
Sum kortsiktig gjeld 7.480.000 7.675.000 8.057.000 6.124.000 4.103.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 25.000 335.000 97.000 1.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.386.000 -7.672.000 -7.745.000 -6.050.000 -3.252.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.2
Soliditet -7857.4 -29419.2 -2305.1 -6213.4 -219.8
Resultatgrad -5253.3 -4067.1 -310.5
Rentedekningsgrad 4 1.7 -13.2 -26.4 -10.7
Gjeldsgrad -1.0 -1.5
Total kapitalrentabilitet 373.4 665.4 -470.4 -3186.6 -124.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex