Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arctic Trade
Juridisk navn:  Arctic Trade
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92011688
Strandveien 107 Strandveien 107 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 987070625
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/10/2004
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.68%
Resultat  
  
4.51%
Egenkapital  
  
263.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005
Omsetning: 479.000 589.000
Resultat: 139.000 133.000
Egenkapital: 138.000 38.000
Regnskap for  Arctic Trade
Resultat 2006 2005
Driftsinntekter 479.000 589.000
Driftskostnader -339.000 -458.000
Driftsresultat 140.000 131.000
Finansinntekter 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans -1.000 2.000
Resultat før skatt 139.000 133.000
Skattekostnad -40.000 -38.000
Årsresultat 99.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 274.000 199.000
Sum eiendeler 274.000 199.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 138.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 136.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 479.000 589.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -13.000 -215.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -234.000 -243.000
Driftskostnader -339.000 -458.000
Driftsresultat 140.000 131.000
Finansinntekter 0 3.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans -1.000 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 99.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 74.000 0
Andre fordringer 159.000 187.000
Sum investeringer
Kasse, bank 42.000 12.000
Sum omløpsmidler 274.000 199.000
Sum eiendeler 274.000 199.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 138.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 27.000 40.000
Betalbar skatt 40.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 274.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 38.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3
Soliditet 50.4 19.1
Resultatgrad 29.2 22.2
Rentedekningsgrad 140.0 134.0
Gjeldsgrad 1.0 4.2
Total kapitalrentabilitet 51.1 67.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex