Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arealconsult AS
Juridisk navn:  Arealconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55591600
Postboks 533 Olsvik Johan Berentsens Vei 41 Fax: 55591601
5884 Bergen 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986920625
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/3/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-53.88%
Resultat  
  
18.18%
Egenkapital  
  
2.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 653.000 1.416.000 1.361.000 2.096.000 2.735.000
Resultat: 13.000 11.000 8.000 17.000 335.000
Egenkapital: 225.000 219.000 214.000 211.000 -53.000
Regnskap for  Arealconsult AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 653.000 1.416.000 1.361.000 2.096.000 2.735.000
Driftskostnader -625.000 -1.379.000 -1.336.000 -1.976.000 -2.348.000
Driftsresultat 28.000 37.000 26.000 120.000 387.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader -19.000 -27.000 -19.000 -104.000 -65.000
Finans -16.000 -26.000 -18.000 -103.000 -52.000
Resultat før skatt 13.000 11.000 8.000 17.000 335.000
Skattekostnad -6.000 -5.000 -6.000 -12.000 90.000
Årsresultat 7.000 5.000 2.000 5.000 425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 69.000 75.000 91.000 113.000
Sum omløpsmidler 817.000 704.000 895.000 1.013.000 1.005.000
Sum eiendeler 878.000 773.000 970.000 1.104.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 12.000 7.000 5.000 -253.000
Sum egenkapital 225.000 219.000 214.000 211.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 652.000 554.000 756.000 893.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 773.000 970.000 1.105.000 1.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 647.000 1.416.000 1.361.000 2.096.000 2.735.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 653.000 1.416.000 1.361.000 2.096.000 2.735.000
Varekostnad -361.000 -725.000 -736.000 -1.132.000 -1.380.000
Lønninger -21.000 -389.000 -238.000 -320.000 -513.000
Avskrivning 0 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -238.000 -352.000 -514.000 -445.000
Driftskostnader -625.000 -1.379.000 -1.336.000 -1.976.000 -2.348.000
Driftsresultat 28.000 37.000 26.000 120.000 387.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Finanskostnader -19.000 -27.000 -19.000 -104.000 -65.000
Finans -16.000 -26.000 -18.000 -103.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 2.000 5.000 425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 67.000 72.000 78.000 90.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 3.000 13.000 23.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 3.000 13.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 69.000 75.000 91.000 113.000
Varebeholdning 637.000 590.000 616.000 676.000 631.000
Kundefordringer 159.000 76.000 250.000 274.000 343.000
Andre fordringer 20.000 11.000 29.000 49.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 27.000 0 15.000 27.000
Sum omløpsmidler 817.000 704.000 895.000 1.013.000 1.005.000
Sum eiendeler 878.000 773.000 970.000 1.104.000 1.118.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 12.000 7.000 5.000 -253.000
Sum egenkapital 225.000 219.000 214.000 211.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 102.000 0 98.000 100.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 116.000 58.000 205.000 19.000 267.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 150.000 19.000 124.000 185.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 368.000 346.000 434.000 650.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 554.000 756.000 893.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 878.000 773.000 970.000 1.105.000 1.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 150.000 139.000 120.000 -166.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4
Soliditet 25.7 28.3 22.1 19.1 -4.7
Resultatgrad 4.3 2.6 1.9 5.7 14.1
Rentedekningsgrad 1.5 1.4 1.4 1.2 6.2
Gjeldsgrad 2.9 2.5 3.5 4.2 -22.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.9 2.8 11.0 35.8
Signatur
14.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex