Arena Trening As
Juridisk navn:  Arena Trening As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93264520
Vestbygata 55 Vestbygata 55 Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 890780032
Aksjekapital: 760.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: avancia sport center lillestrøm as
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.2%
Resultat  
  
-236.21%
Egenkapital  
  
-13.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.140.000 2.166.000 1.800.000 1.811.000 1.922.000
Resultat: -79.000 58.000 -192.000 154.000 -300.000
Egenkapital: -662.000 -583.000 -641.000 -448.000 -603.000
Regnskap for  Arena Trening As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.140.000 2.166.000 1.800.000 1.811.000 1.922.000
Driftskostnader -2.219.000 -2.100.000 -1.984.000 -1.652.000 -2.214.000
Driftsresultat -80.000 66.000 -184.000 159.000 -291.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -9.000 -5.000 -10.000
Finans 0 -8.000 -8.000 -4.000 -10.000
Resultat før skatt -79.000 58.000 -192.000 154.000 -300.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 58.000 -192.000 154.000 -300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 44.000 69.000 96.000 137.000
Sum omløpsmidler 419.000 363.000 186.000 179.000 216.000
Sum eiendeler 439.000 407.000 255.000 275.000 353.000
Sum opptjent egenkapital -1.422.000 -1.343.000 -1.401.000 -1.298.000 -1.453.000
Sum egenkapital -662.000 -583.000 -641.000 -448.000 -603.000
Sum langsiktig gjeld 446.000 448.000 449.000 449.000 548.000
Sum kortsiktig gjeld 654.000 542.000 447.000 274.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 407.000 255.000 275.000 352.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.386.000 1.552.000 1.774.000 1.811.000 1.922.000
Andre inntekter 753.000 614.000 26.000 0 0
Driftsinntekter 2.140.000 2.166.000 1.800.000 1.811.000 1.922.000
Varekostnad -93.000 -74.000 -66.000 -39.000 -415.000
Lønninger -165.000 -142.000 -218.000 -259.000 -335.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -11.000 -25.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.952.000 -1.875.000 -1.689.000 -1.329.000 -1.426.000
Driftskostnader -2.219.000 -2.100.000 -1.984.000 -1.652.000 -2.214.000
Driftsresultat -80.000 66.000 -184.000 159.000 -291.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -8.000 -9.000 -5.000 -10.000
Finans 0 -8.000 -8.000 -4.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 58.000 -192.000 154.000 -300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 44.000 55.000
Driftsløsøre 16.000 24.000 33.000 0 14.000
Sum varige driftsmidler 16.000 24.000 33.000 44.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 20.000 36.000 52.000 68.000
Sum anleggsmidler 20.000 44.000 69.000 96.000 137.000
Varebeholdning 0 15.000 5.000 3.000 3.000
Kundefordringer 252.000 220.000 81.000 102.000 83.000
Andre fordringer 26.000 25.000 11.000 10.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 103.000 89.000 64.000 126.000
Sum omløpsmidler 419.000 363.000 186.000 179.000 216.000
Sum eiendeler 439.000 407.000 255.000 275.000 353.000
Sum opptjent egenkapital -1.422.000 -1.343.000 -1.401.000 -1.298.000 -1.453.000
Sum egenkapital -662.000 -583.000 -641.000 -448.000 -603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 446.000 448.000 449.000 449.000 548.000
Leverandørgjeld 516.000 394.000 257.000 78.000 174.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 11.000 33.000 3.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 137.000 158.000 193.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 654.000 542.000 447.000 274.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 438.000 407.000 255.000 275.000 352.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -235.000 -179.000 -261.000 -95.000 -191.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6
Soliditet -151.1 -143.2 -251.4 -162.9 -171.3
Resultatgrad -3.7 3 -10.2 8.8 -15.1
Rentedekningsgrad 8.3 -20.4 31.8 -29.1
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.4 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 16.2 -71.8 58.2 -82.7
Signatur
15.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex