Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Argos AS
Juridisk navn:  Argos AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92620001
C/O Nina Kårdal Fløsteinspollen 28 Fløsteinspollen 99 Fax: 55268160
5177 Bjørøyhamn 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 976769856
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
115.87%
Resultat  
  
299.03%
Egenkapital  
  
7.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 680.000 315.000 120.000 277.000 117.000
Resultat: 615.000 -309.000 -617.000 -515.000 -1.338.000
Egenkapital: 8.441.000 7.826.000 8.626.000 10.242.000 11.358.000
Regnskap for  Argos AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 680.000 315.000 120.000 277.000 117.000
Driftskostnader -1.029.000 -818.000 -1.358.000 -956.000 -1.717.000
Driftsresultat -350.000 -502.000 -1.238.000 -680.000 -1.601.000
Finansinntekter 891.000 192.000 623.000 167.000 269.000
Finanskostnader 74.000 0 -2.000 -2.000 -5.000
Finans 965.000 192.000 621.000 165.000 264.000
Resultat før skatt 615.000 -309.000 -617.000 -515.000 -1.338.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 615.000 -309.000 -617.000 -515.000 -1.338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.965.000 6.529.000 6.696.000 6.755.000 7.739.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 1.519.000 2.318.000 4.743.000 5.228.000
Sum eiendeler 8.754.000 8.048.000 9.014.000 11.498.000 12.967.000
Sum opptjent egenkapital 8.341.000 7.726.000 8.526.000 10.142.000 11.258.000
Sum egenkapital 8.441.000 7.826.000 8.626.000 10.242.000 11.358.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 1.000 47.000 91.000 -13.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 220.000 342.000 1.164.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 8.753.000 8.047.000 9.015.000 11.497.000 12.968.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 680.000 315.000 120.000 172.000 117.000
Andre inntekter 0 0 0 104.000 0
Driftsinntekter 680.000 315.000 120.000 277.000 117.000
Varekostnad 0 0 36.000 -153.000 -320.000
Lønninger -283.000 -298.000 -714.000 -325.000 -772.000
Avskrivning -65.000 -182.000 -174.000 -177.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -681.000 -338.000 -506.000 -301.000 -420.000
Driftskostnader -1.029.000 -818.000 -1.358.000 -956.000 -1.717.000
Driftsresultat -350.000 -502.000 -1.238.000 -680.000 -1.601.000
Finansinntekter 891.000 192.000 623.000 167.000 269.000
Finanskostnader 74.000 0 -2.000 -2.000 -5.000
Finans 965.000 192.000 621.000 165.000 264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -490.000 0 -600.000 -1.500.000
Årsresultat 615.000 -309.000 -617.000 -515.000 -1.338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 76.000 230.000 404.000 622.000
Sum varige driftsmidler 11.000 76.000 230.000 404.000 622.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.954.000 6.453.000 6.467.000 6.351.000 7.118.000
Sum anleggsmidler 6.965.000 6.529.000 6.696.000 6.755.000 7.739.000
Varebeholdning 0 0 0 3.447.000 3.600.000
Kundefordringer 428.000 165.000 120.000 41.000 18.000
Andre fordringer 1.233.000 1.339.000 939.000 1.161.000 1.556.000
Sum investeringer 0 0 4.000 0 0
Kasse, bank 127.000 14.000 1.254.000 94.000 54.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 1.519.000 2.318.000 4.743.000 5.228.000
Sum eiendeler 8.754.000 8.048.000 9.014.000 11.498.000 12.967.000
Sum opptjent egenkapital 8.341.000 7.726.000 8.526.000 10.142.000 11.258.000
Sum egenkapital 8.441.000 7.826.000 8.626.000 10.242.000 11.358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 1.000 47.000 91.000 -13.000
Leverandørgjeld 6.000 21.000 58.000 303.000 409.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 140.000 133.000 125.000 132.000
Utbytte 0 -490.000 0 -600.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 163.000 60.000 151.000 136.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 232.000 220.000 342.000 1.164.000 1.623.000
Sum gjeld og egenkapital 8.753.000 8.047.000 9.015.000 11.497.000 12.968.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.557.000 1.299.000 1.976.000 3.579.000 3.605.000
Likviditetsgrad 1 7.7 6.9 6.8 4.1 3.2
Likviditetsgrad 2 7.7 6.9 6.8 1.2 1.1
Soliditet 96.4 97.3 95.7 89.1 87.6
Resultatgrad -51.5 -159.4 -1031.7 -245.5 -1368.4
Rentedekningsgrad 4.7 -256.5 -266.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.2 -3.9 -6.8 -4.5 -10.3
Signatur
09.08.2007
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex