Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arilds Fiskebåtrederi AS
Juridisk navn:  Arilds Fiskebåtrederi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78435596
Marienlund 5 Marienlund 5 Fax: 78435596
9511 Alta 9511 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 979836333
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/7/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.52%
Resultat  
  
56.54%
Egenkapital  
  
-4.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 626.000 956.000 1.667.000 1.144.000 605.000
Resultat: -186.000 -428.000 240.000 415.000 -22.000
Egenkapital: 14.169.000 14.890.000 15.790.000 16.163.000 16.206.000
Regnskap for  Arilds Fiskebåtrederi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 626.000 956.000 1.667.000 1.144.000 605.000
Driftskostnader -1.255.000 -1.464.000 -1.519.000 -1.486.000 -1.181.000
Driftsresultat -629.000 -508.000 149.000 -342.000 -577.000
Finansinntekter 443.000 80.000 91.000 756.000 555.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 443.000 79.000 91.000 756.000 555.000
Resultat før skatt -186.000 -428.000 240.000 415.000 -22.000
Skattekostnad 65.000 128.000 -14.000 143.000 151.000
Årsresultat -121.000 -299.000 227.000 557.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.764.000 15.554.000 15.732.000 15.822.000 15.221.000
Sum omløpsmidler 798.000 700.000 1.685.000 2.018.000 2.489.000
Sum eiendeler 15.562.000 16.254.000 17.417.000 17.840.000 17.710.000
Sum opptjent egenkapital 13.969.000 14.690.000 15.590.000 15.963.000 16.006.000
Sum egenkapital 14.169.000 14.890.000 15.790.000 16.163.000 16.206.000
Sum langsiktig gjeld 517.000 620.000 738.000 698.000 894.000
Sum kortsiktig gjeld 875.000 744.000 889.000 979.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 15.561.000 16.254.000 17.417.000 17.840.000 17.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 656.000 999.000 941.000 1.207.000 499.000
Andre inntekter -30.000 -44.000 726.000 -62.000 106.000
Driftsinntekter 626.000 956.000 1.667.000 1.144.000 605.000
Varekostnad -26.000 -73.000 -27.000 21.000 -39.000
Lønninger -518.000 -627.000 -827.000 -876.000 -364.000
Avskrivning -226.000 -247.000 -229.000 -230.000 -327.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -485.000 -517.000 -436.000 -401.000 -451.000
Driftskostnader -1.255.000 -1.464.000 -1.519.000 -1.486.000 -1.181.000
Driftsresultat -629.000 -508.000 149.000 -342.000 -577.000
Finansinntekter 443.000 80.000 91.000 756.000 555.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 443.000 79.000 91.000 756.000 555.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat -121.000 -299.000 227.000 557.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 118.000 176.000 247.000 222.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 2.228.000 2.455.000 2.702.000 1.876.000 2.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.536.000 13.100.000 13.030.000 13.946.000 13.210.000
Sum anleggsmidler 14.764.000 15.554.000 15.732.000 15.822.000 15.221.000
Varebeholdning 0 26.000 98.000 125.000 104.000
Kundefordringer 69.000 69.000 4.000 0 0
Andre fordringer 72.000 7.000 0 0 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 657.000 598.000 1.583.000 1.893.000 2.338.000
Sum omløpsmidler 798.000 700.000 1.685.000 2.018.000 2.489.000
Sum eiendeler 15.562.000 16.254.000 17.417.000 17.840.000 17.710.000
Sum opptjent egenkapital 13.969.000 14.690.000 15.590.000 15.963.000 16.006.000
Sum egenkapital 14.169.000 14.890.000 15.790.000 16.163.000 16.206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 489.000 583.000 712.000 698.000 894.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 517.000 620.000 738.000 698.000 894.000
Leverandørgjeld 48.000 0 1.000 22.000 0
Betalbar skatt 29.000 0 0 54.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 144.000 288.000 303.000 141.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 875.000 744.000 889.000 979.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 15.561.000 16.254.000 17.417.000 17.840.000 17.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 -44.000 796.000 1.039.000 1.880.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.9 2.1 4.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.8 2.0 4.0
Soliditet 91.1 91.6 90.7 90.6 91.5
Resultatgrad -100.5 -53.1 8.9 -29.9 -95.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 -2.6 1.4 2.3 -0.1
Signatur
03.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex