Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arildsen Rørleggerservice As
Juridisk navn:  Arildsen Rørleggerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrholtet 132 Myrholtet 132 Fax:
5142 Fyllingsdalen 5142 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998268788
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ørjan Talhaug As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.1%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000 2.182.000
Resultat: 0 -217.000 156.000 -42.000 101.000
Egenkapital: 109.000 109.000 276.000 149.000 190.000
Regnskap for  Arildsen Rørleggerservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000 2.182.000
Driftskostnader -1.645.000 -2.005.000 -2.309.000 -2.177.000 -2.080.000
Driftsresultat 1.000 -215.000 158.000 -41.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 0 -217.000 156.000 -42.000 101.000
Skattekostnad 0 50.000 -30.000 1.000 -22.000
Årsresultat 0 -167.000 127.000 -41.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 98.000 6.000 12.000 0
Sum omløpsmidler 476.000 782.000 819.000 638.000 724.000
Sum eiendeler 562.000 880.000 825.000 650.000 724.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 79.000 246.000 119.000 160.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 276.000 149.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 772.000 549.000 500.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 562.000 881.000 825.000 649.000 724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.646.000 1.786.000 2.467.000 2.135.000 2.181.000
Andre inntekter 0 5.000 0 1.000 1.000
Driftsinntekter 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000 2.182.000
Varekostnad -879.000 -1.025.000 -1.383.000 -1.237.000 -1.100.000
Lønninger -486.000 -665.000 -666.000 -702.000 -669.000
Avskrivning -12.000 -17.000 -6.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -268.000 -298.000 -254.000 -233.000 -311.000
Driftskostnader -1.645.000 -2.005.000 -2.309.000 -2.177.000 -2.080.000
Driftsresultat 1.000 -215.000 158.000 -41.000 102.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -167.000 127.000 -41.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 50.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 48.000 6.000 12.000 0
Sum varige driftsmidler 36.000 48.000 6.000 12.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 98.000 6.000 12.000 0
Varebeholdning 59.000 87.000 106.000 145.000 96.000
Kundefordringer 370.000 401.000 624.000 296.000 541.000
Andre fordringer 11.000 12.000 31.000 29.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 283.000 59.000 168.000 78.000
Sum omløpsmidler 476.000 782.000 819.000 638.000 724.000
Sum eiendeler 562.000 880.000 825.000 650.000 724.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 79.000 246.000 119.000 160.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 276.000 149.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 217.000 360.000 319.000 241.000 297.000
Betalbar skatt 0 20.000 29.000 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 105.000 110.000 105.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 180.000 288.000 91.000 154.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 453.000 772.000 549.000 500.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 562.000 881.000 825.000 649.000 724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 10.000 270.000 138.000 191.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.3 1.0 1.2
Soliditet 19.4 12.4 33.5 23.0 26.2
Resultatgrad 0.1 6.4 -1.9 4.7
Rentedekningsgrad 0.5 -107.5 7 -41.0 102.0
Gjeldsgrad 4.2 7.1 2 3.4 2.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 -24.4 19.2 -6.3 14.1
Signatur
20.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex