Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aripo Invest AS
Juridisk navn:  Aripo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51431261
Pollestadvegen 50 Pollestadvegen 50 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 990602905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Klepp Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
31.58%
Resultat  
  
-17.67%
Egenkapital  
  
23.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 75.000 57.000 50.000 50.000 28.000
Resultat: 3.028.000 3.678.000 2.349.000 2.925.000 4.309.000
Egenkapital: 7.895.000 6.397.000 4.834.000 4.484.000 2.586.000
Regnskap for  Aripo Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 75.000 57.000 50.000 50.000 28.000
Driftskostnader -28.000 -22.000 -50.000 -65.000 -118.000
Driftsresultat 47.000 35.000 0 -15.000 -90.000
Finansinntekter 3.061.000 3.929.000 2.417.000 3.034.000 4.507.000
Finanskostnader -79.000 -286.000 -67.000 -93.000 -109.000
Finans 2.982.000 3.643.000 2.350.000 2.941.000 4.398.000
Resultat før skatt 3.028.000 3.678.000 2.349.000 2.925.000 4.309.000
Skattekostnad -30.000 -14.000 0 -27.000 26.000
Årsresultat 2.998.000 3.664.000 2.349.000 2.898.000 4.335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.409.000 7.220.000 6.883.000 6.763.000 6.931.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.955.000 1.106.000 1.062.000 703.000
Sum eiendeler 9.449.000 9.175.000 7.989.000 7.825.000 7.634.000
Sum opptjent egenkapital 7.795.000 6.297.000 4.734.000 4.384.000 2.486.000
Sum egenkapital 7.895.000 6.397.000 4.834.000 4.484.000 2.586.000
Sum langsiktig gjeld 0 560.000 1.120.000 1.680.000 2.240.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.218.000 2.035.000 1.661.000 2.807.000
Sum gjeld og egenkapital 9.449.000 9.175.000 7.989.000 7.825.000 7.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 75.000 57.000 50.000 50.000 28.000
Driftsinntekter 75.000 57.000 50.000 50.000 28.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -22.000 -50.000 -65.000 -118.000
Driftskostnader -28.000 -22.000 -50.000 -65.000 -118.000
Driftsresultat 47.000 35.000 0 -15.000 -90.000
Finansinntekter 3.061.000 3.929.000 2.417.000 3.034.000 4.507.000
Finanskostnader -79.000 -286.000 -67.000 -93.000 -109.000
Finans 2.982.000 3.643.000 2.350.000 2.941.000 4.398.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.000.000 -2.000.000
Årsresultat 2.998.000 3.664.000 2.349.000 2.898.000 4.335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.233.000 5.164.000 4.947.000 4.947.000 4.882.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.233.000 5.164.000 4.947.000 4.947.000 4.882.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.176.000 2.056.000 1.936.000 1.816.000 2.049.000
Sum anleggsmidler 7.409.000 7.220.000 6.883.000 6.763.000 6.931.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 107.000 50.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 606.000 734.000 689.000 605.000 0
Kasse, bank 1.384.000 1.114.000 367.000 457.000 703.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.955.000 1.106.000 1.062.000 703.000
Sum eiendeler 9.449.000 9.175.000 7.989.000 7.825.000 7.634.000
Sum opptjent egenkapital 7.795.000 6.297.000 4.734.000 4.384.000 2.486.000
Sum egenkapital 7.895.000 6.397.000 4.834.000 4.484.000 2.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 560.000 1.120.000 1.680.000 2.240.000
Leverandørgjeld 0 73.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 30.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 23.000 30.000 34.000 660.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.218.000 2.035.000 1.661.000 2.807.000
Sum gjeld og egenkapital 9.449.000 9.175.000 7.989.000 7.825.000 7.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.000 -263.000 -929.000 -599.000 -2.104.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 0.5 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.5 0.7 0.3
Soliditet 83.6 69.7 60.5 57.3 33.9
Resultatgrad 62.7 61.4 0 -30.0 -321.4
Rentedekningsgrad 0.6 0.1 0 32.5 40.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.7 0.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 32.9 43.2 30.3 38.6 57.9
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex