Ark Bokhandel AS
Juridisk navn:  Ark Bokhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22990750
Postboks 6693 St Olavs Plass Sehesteds Gate 4 Fax: 22990751
0129 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911100797
Aksjekapital: 35.200.000 NOK
Antall ansatte: 1176
Etableringsdato: 7/3/1978 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.52%
Resultat  
  
-22.98%
Egenkapital  
  
6.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.331.155.000 1.215.398.000 1.185.349.000 1.180.157.000 1.077.401.000
Resultat: 22.073.000 28.660.000 30.573.000 27.252.000 9.002.000
Egenkapital: 315.191.000 296.491.000 272.571.000 247.839.000 249.527.000
Regnskap for  Ark Bokhandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.331.155.000 1.215.398.000 1.185.349.000 1.180.157.000 1.077.401.000
Driftskostnader -1.300.976.000 -1.182.093.000 -1.151.314.000 -1.146.828.000 -1.061.969.000
Driftsresultat 30.180.000 33.304.000 34.034.000 33.330.000 15.433.000
Finansinntekter 614.000 712.000 1.355.000 622.000 290.000
Finanskostnader -8.720.000 -5.355.000 -4.816.000 -6.700.000 -6.722.000
Finans -8.106.000 -4.643.000 -3.461.000 -6.078.000 -6.432.000
Resultat før skatt 22.073.000 28.660.000 30.573.000 27.252.000 9.002.000
Skattekostnad -3.404.000 -4.722.000 -5.842.000 -4.566.000 -2.013.000
Årsresultat 18.700.000 23.938.000 24.731.000 22.686.000 6.989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.292.000 286.636.000 201.950.000 206.328.000 222.914.000
Sum omløpsmidler 353.458.000 298.492.000 301.699.000 301.312.000 263.503.000
Sum eiendeler 612.750.000 585.128.000 503.649.000 507.640.000 486.417.000
Sum opptjent egenkapital 148.005.000 129.305.000 105.385.000 80.653.000 82.341.000
Sum egenkapital 315.191.000 296.491.000 272.571.000 247.839.000 249.527.000
Sum langsiktig gjeld 27.925.000 30.170.000 29.637.000 32.087.000 36.592.000
Sum kortsiktig gjeld 269.634.000 258.467.000 201.442.000 227.713.000 200.298.000
Sum gjeld og egenkapital 612.750.000 585.128.000 503.650.000 507.639.000 486.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.327.422.000 1.212.767.000 1.182.575.000 1.177.750.000 1.074.983.000
Andre inntekter 3.733.000 2.630.000 2.774.000 2.407.000 2.419.000
Driftsinntekter 1.331.155.000 1.215.398.000 1.185.349.000 1.180.157.000 1.077.401.000
Varekostnad -709.802.000 -649.218.000 -623.069.000 -616.051.000 -558.925.000
Lønninger -235.930.000 -221.500.000 -210.031.000 -204.055.000 -191.218.000
Avskrivning -50.510.000 -42.713.000 -41.174.000 -43.021.000 -44.819.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.734.000 -268.662.000 -277.040.000 -283.701.000 -267.007.000
Driftskostnader -1.300.976.000 -1.182.093.000 -1.151.314.000 -1.146.828.000 -1.061.969.000
Driftsresultat 30.180.000 33.304.000 34.034.000 33.330.000 15.433.000
Finansinntekter 614.000 712.000 1.355.000 622.000 290.000
Finanskostnader -8.720.000 -5.355.000 -4.816.000 -6.700.000 -6.722.000
Finans -8.106.000 -4.643.000 -3.461.000 -6.078.000 -6.432.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -25.000.000 0
Årsresultat 18.700.000 23.938.000 24.731.000 22.686.000 6.989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 61.294.000 61.294.000 57.216.000 57.216.000 57.216.000
Sum Immatrielle midler 163.363.000 181.729.000 98.222.000 106.610.000 114.735.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 94.863.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 103.842.000 102.662.000 98.652.000 105.079.000
Sum varige driftsmidler 94.863.000 103.842.000 102.662.000 98.652.000 105.079.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.066.000 1.066.000 1.066.000 1.066.000 3.100.000
Sum anleggsmidler 259.292.000 286.636.000 201.950.000 206.328.000 222.914.000
Varebeholdning 278.707.000 241.664.000 202.446.000 182.082.000 195.780.000
Kundefordringer 11.667.000 16.742.000 11.939.000 10.675.000 9.152.000
Andre fordringer 55.562.000 27.769.000 79.540.000 102.760.000 50.388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.522.000 12.316.000 7.774.000 5.795.000 8.183.000
Sum omløpsmidler 353.458.000 298.492.000 301.699.000 301.312.000 263.503.000
Sum eiendeler 612.750.000 585.128.000 503.649.000 507.640.000 486.417.000
Sum opptjent egenkapital 148.005.000 129.305.000 105.385.000 80.653.000 82.341.000
Sum egenkapital 315.191.000 296.491.000 272.571.000 247.839.000 249.527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.925.000 30.170.000 29.637.000 32.087.000 36.592.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.925.000 30.170.000 29.637.000 32.087.000 36.592.000
Leverandørgjeld 207.777.000 191.099.000 141.426.000 143.550.000 152.129.000
Betalbar skatt 3.931.000 752.000 3.941.000 6.379.000 311.000
Skyldig offentlige avgifter 18.601.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -25.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 39.325.000 66.616.000 56.075.000 77.783.000 47.859.000
Sum kortsiktig gjeld 269.634.000 258.467.000 201.442.000 227.713.000 200.298.000
Sum gjeld og egenkapital 612.750.000 585.128.000 503.650.000 507.639.000 486.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.824.000 40.025.000 100.257.000 73.599.000 63.205.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4
Soliditet 51.4 50.7 54.1 48.8 51.3
Resultatgrad 2.3 2.7 2.9 2.8 1.4
Rentedekningsgrad 3.5 6.2 7.1 5.1 2.3
Gjeldsgrad 0.9 1 0.8 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 5 5.8 7 6.7 3.2
Signatur
28.04.2020
ADMINISTRERENDE DIREKTØR SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
28.04.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex