Arken AS
Juridisk navn:  Arken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69354440
Evjeløkka 3 Evjeløkka 3 Fax: 69354450
1661 Rolvsøy 1661 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 977213916
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.57%
Resultat  
  
-10.61%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 917.000 1.003.000 1.049.000 1.005.000 980.000
Resultat: 438.000 490.000 534.000 431.000 324.000
Egenkapital: 724.000 724.000 716.000 704.000 692.000
Regnskap for  Arken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 917.000 1.003.000 1.049.000 1.005.000 980.000
Driftskostnader -278.000 -303.000 -284.000 -324.000 -489.000
Driftsresultat 639.000 700.000 765.000 681.000 491.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -202.000 -210.000 -231.000 -250.000 -167.000
Finans -202.000 -210.000 -231.000 -250.000 -167.000
Resultat før skatt 438.000 490.000 534.000 431.000 324.000
Skattekostnad -96.000 -109.000 -124.000 -104.000 -81.000
Årsresultat 341.000 381.000 410.000 327.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.468.000 5.529.000 5.584.000 5.640.000 5.707.000
Sum omløpsmidler 151.000 46.000 469.000 353.000 86.000
Sum eiendeler 5.619.000 5.575.000 6.053.000 5.993.000 5.793.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 624.000 616.000 604.000 592.000
Sum egenkapital 724.000 724.000 716.000 704.000 692.000
Sum langsiktig gjeld 4.731.000 4.739.000 5.155.000 5.039.000 5.005.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 111.000 182.000 250.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 5.619.000 5.574.000 6.053.000 5.993.000 5.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 917.000 1.003.000 1.049.000 1.005.000 980.000
Driftsinntekter 917.000 1.003.000 1.049.000 1.005.000 980.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -76.000 -76.000 -76.000 -83.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -227.000 -208.000 -241.000 -410.000
Driftskostnader -278.000 -303.000 -284.000 -324.000 -489.000
Driftsresultat 639.000 700.000 765.000 681.000 491.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -202.000 -210.000 -231.000 -250.000 -167.000
Finans -202.000 -210.000 -231.000 -250.000 -167.000
Konsernbidrag -342.000 -373.000 -397.000 -315.000 -220.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 341.000 381.000 410.000 327.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.609.000 2.684.000 2.760.000 2.835.000 2.918.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.609.000 2.684.000 2.760.000 2.835.000 2.918.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.859.000 2.844.000 2.824.000 2.804.000 2.789.000
Sum anleggsmidler 5.468.000 5.529.000 5.584.000 5.640.000 5.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 15.000 465.000 228.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 31.000 4.000 124.000 80.000
Sum omløpsmidler 151.000 46.000 469.000 353.000 86.000
Sum eiendeler 5.619.000 5.575.000 6.053.000 5.993.000 5.793.000
Sum opptjent egenkapital 624.000 624.000 616.000 604.000 592.000
Sum egenkapital 724.000 724.000 716.000 704.000 692.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 83.000 86.000 87.000 88.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.731.000 4.739.000 5.155.000 5.039.000 5.005.000
Leverandørgjeld 45.000 66.000 59.000 86.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 25.000 44.000 54.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 20.000 79.000 110.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 111.000 182.000 250.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 5.619.000 5.574.000 6.053.000 5.993.000 5.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 -65.000 287.000 103.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.4 2.6 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.4 2.6 1.4 0.9
Soliditet 12.9 1 11.8 11.7 11.9
Resultatgrad 69.7 69.8 72.9 67.8 50.1
Rentedekningsgrad 3.2 3.3 3.3 2.7 2.9
Gjeldsgrad 6.8 6.7 7.5 7.5 7.4
Total kapitalrentabilitet 11.4 12.6 12.6 11.4 8.5
Signatur
16.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex