Arken Barnehage Eiendom As
Juridisk navn:  Arken Barnehage Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Intunor Services As Postboks 78 Vika Haakon Viis Gate 2 Fax:
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915783422
Aksjekapital: 2.526.984 NOK
Etableringsdato: 4/30/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.21%
Resultat  
  
3.09%
Egenkapital  
  
-0.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 932.000 903.000 892.000 861.000 560.000
Resultat: 868.000 842.000 729.000 722.000 438.000
Egenkapital: 2.654.000 2.680.000 2.697.000 2.711.000 2.643.000
Regnskap for  Arken Barnehage Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 932.000 903.000 892.000 861.000 560.000
Driftskostnader -176.000 -151.000 -248.000 -220.000 -122.000
Driftsresultat 756.000 753.000 645.000 642.000 438.000
Finansinntekter 112.000 88.000 84.000 80.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 112.000 88.000 84.000 80.000 0
Resultat før skatt 868.000 842.000 729.000 722.000 438.000
Skattekostnad -191.000 -195.000 -175.000 -181.000 -115.000
Årsresultat 677.000 647.000 554.000 541.000 323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 649.000 2.560.000 2.522.000 2.499.000 879.000
Sum omløpsmidler 2.906.000 993.000 921.000 949.000 2.196.000
Sum eiendeler 3.555.000 3.553.000 3.443.000 3.448.000 3.075.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 153.000 170.000 184.000 116.000
Sum egenkapital 2.654.000 2.680.000 2.697.000 2.711.000 2.643.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 901.000 873.000 746.000 737.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 3.555.000 3.553.000 3.443.000 3.448.000 3.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 932.000 903.000 892.000 861.000 560.000
Driftsinntekter 932.000 903.000 892.000 861.000 560.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -86.000 -183.000 -155.000 -74.000
Driftskostnader -176.000 -151.000 -248.000 -220.000 -122.000
Driftsresultat 756.000 753.000 645.000 642.000 438.000
Finansinntekter 112.000 88.000 84.000 80.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 112.000 88.000 84.000 80.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 78.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 647.000 554.000 541.000 323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 24.000 10.000 6.000 3.000
Fast eiendom 618.000 683.000 747.000 812.000 876.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 618.000 683.000 747.000 812.000 876.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.853.000 1.765.000 1.681.000 0
Sum anleggsmidler 649.000 2.560.000 2.522.000 2.499.000 879.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 1.601.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.906.000 993.000 921.000 949.000 2.196.000
Sum eiendeler 3.555.000 3.553.000 3.443.000 3.448.000 3.075.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 153.000 170.000 184.000 116.000
Sum egenkapital 2.654.000 2.680.000 2.697.000 2.711.000 2.643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 901.000 862.000 746.000 735.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 901.000 873.000 746.000 737.000 432.000
Sum gjeld og egenkapital 3.555.000 3.553.000 3.443.000 3.448.000 3.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.005.000 120.000 175.000 212.000 1.764.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.1 1.2 1.3 5.1
Likviditetsgrad 2 3.2 1.1 1.2 1.3 5.1
Soliditet 74.7 75.4 78.3 78.6 86.0
Resultatgrad 81.1 83.4 72.3 74.6 78.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 24.4 23.7 21.2 20.9 14.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex