Arken Bingo AS
Juridisk navn:  Arken Bingo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55187009
Postboks 95 Ulset Åsane Senter 37 Fax: 55194720
5873 Bergen 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975961451
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Torvund Revisjon AS
Regnskapsfører: Oslo Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.49%
Resultat  
  
-182.45%
Egenkapital  
  
-35.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.310.000 21.265.000 21.298.000 20.996.000 20.419.000
Resultat: -263.000 319.000 625.000 1.164.000 663.000
Egenkapital: 477.000 739.000 739.000 738.000 738.000
Regnskap for  Arken Bingo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.310.000 21.265.000 21.298.000 20.996.000 20.419.000
Driftskostnader -20.573.000 -20.947.000 -20.673.000 -19.828.000 -19.766.000
Driftsresultat -264.000 318.000 625.000 1.167.000 653.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -9.000 -10.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -2.000 10.000
Resultat før skatt -263.000 319.000 625.000 1.164.000 663.000
Skattekostnad 0 -68.000 -144.000 -295.000 -184.000
Årsresultat -263.000 250.000 481.000 869.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 556.000 433.000 484.000 430.000 480.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 1.945.000 2.242.000 2.458.000 1.901.000
Sum eiendeler 1.870.000 2.378.000 2.726.000 2.888.000 2.381.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 639.000 639.000 638.000 638.000
Sum egenkapital 477.000 739.000 739.000 738.000 738.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 1.639.000 1.987.000 2.150.000 1.643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.870.000 2.378.000 2.726.000 2.888.000 2.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.310.000 21.248.000 21.259.000 20.996.000 20.193.000
Andre inntekter 0 17.000 39.000 0 226.000
Driftsinntekter 20.310.000 21.265.000 21.298.000 20.996.000 20.419.000
Varekostnad -17.181.000 -17.773.000 -17.702.000 -17.051.000 -17.193.000
Lønninger -1.908.000 -1.500.000 -1.567.000 -1.358.000 -1.103.000
Avskrivning -3.000 0 -2.000 -50.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.481.000 -1.674.000 -1.402.000 -1.369.000 -1.393.000
Driftskostnader -20.573.000 -20.947.000 -20.673.000 -19.828.000 -19.766.000
Driftsresultat -264.000 318.000 625.000 1.167.000 653.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 7.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -9.000 -10.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -480.000 -869.000 -478.000
Årsresultat -263.000 250.000 481.000 869.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.000
Driftsløsøre 122.000 0 0 2.000 51.000
Sum varige driftsmidler 122.000 0 0 2.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 434.000 433.000 484.000 428.000 428.000
Sum anleggsmidler 556.000 433.000 484.000 430.000 480.000
Varebeholdning 10.000 21.000 22.000 25.000 11.000
Kundefordringer 168.000 220.000 310.000 270.000 231.000
Andre fordringer 226.000 236.000 226.000 17.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 909.000 1.468.000 1.684.000 2.146.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 1.945.000 2.242.000 2.458.000 1.901.000
Sum eiendeler 1.870.000 2.378.000 2.726.000 2.888.000 2.381.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 639.000 639.000 638.000 638.000
Sum egenkapital 477.000 739.000 739.000 738.000 738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 480.000 869.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 702.000 375.000 309.000 119.000 158.000
Betalbar skatt 0 68.000 144.000 295.000 184.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 62.000 109.000 67.000 53.000
Utbytte 0 -250.000 -480.000 -869.000 -478.000
Annen kortsiktig gjeld 561.000 883.000 944.000 799.000 769.000
Sum kortsiktig gjeld 1.393.000 1.639.000 1.987.000 2.150.000 1.643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.870.000 2.378.000 2.726.000 2.888.000 2.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000 306.000 255.000 308.000 258.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.1 1.1 1.2
Soliditet 25.5 31.1 27.1 25.6 31.0
Resultatgrad -1.3 1.5 2.9 5.6 3.2
Rentedekningsgrad 6 129.7 67.3
Gjeldsgrad 2.9 2.2 2.7 2.9 2.2
Total kapitalrentabilitet -14.1 13.4 2 40.7 28.3
Signatur
15.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex