Arken Gruppen AS
Juridisk navn:  Arken Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32840442
C/O Per Erik Svendsrud Reistadlia 11 C/O Per Erik Svendsrud Reistadlia 11 Fax:
3425 Reistad 3425 Reistad
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 979327471
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Regnskapsfører: Arken Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.31%
Egenkapital  
  
-0.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 914.000 897.000 -13.000 547.000
Egenkapital: 2.431.000 2.454.000 2.026.000 1.550.000 1.586.000
Regnskap for  Arken Gruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -22.000 -33.000 -11.000 -13.000
Driftsresultat -13.000 -22.000 -33.000 -11.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 936.000 930.000 3.000 560.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 0
Finans 1.000 936.000 929.000 -1.000 560.000
Resultat før skatt -12.000 914.000 897.000 -13.000 547.000
Skattekostnad 3.000 -210.000 -221.000 3.000 -148.000
Årsresultat -10.000 704.000 676.000 -10.000 399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 616.000 555.000 555.000 555.000 555.000
Sum omløpsmidler 1.838.000 2.396.000 1.734.000 1.843.000 1.492.000
Sum eiendeler 2.454.000 2.951.000 2.289.000 2.398.000 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.804.000 1.376.000 900.000 936.000
Sum egenkapital 2.431.000 2.454.000 2.026.000 1.550.000 1.586.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 496.000 262.000 848.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 2.454.000 2.951.000 2.289.000 2.398.000 2.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -22.000 -33.000 -11.000 -13.000
Driftskostnader -13.000 -22.000 -33.000 -11.000 -13.000
Driftsresultat -13.000 -22.000 -33.000 -11.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 936.000 930.000 3.000 560.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -4.000 0
Finans 1.000 936.000 929.000 -1.000 560.000
Konsernbidrag 0 0 0 673.000 -189.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 704.000 676.000 -10.000 399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 614.000 555.000 555.000 555.000 555.000
Sum anleggsmidler 616.000 555.000 555.000 555.000 555.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 402.000 405.000 405.000 251.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 672.000 1.055.000 398.000 694.000 490.000
Sum omløpsmidler 1.838.000 2.396.000 1.734.000 1.843.000 1.492.000
Sum eiendeler 2.454.000 2.951.000 2.289.000 2.398.000 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.804.000 1.376.000 900.000 936.000
Sum egenkapital 2.431.000 2.454.000 2.026.000 1.550.000 1.586.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 263.000 15.000 490.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 210.000 220.000 221.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 23.000 27.000 137.000 447.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 496.000 262.000 848.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 2.454.000 2.951.000 2.289.000 2.398.000 2.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.815.000 1.900.000 1.472.000 995.000 1.031.000
Likviditetsgrad 1 79.9 4.8 6.6 2.2 3.2
Likviditetsgrad 2 79.9 4.8 6.6 2.2 3.3
Soliditet 99.1 83.2 88.5 64.6 77.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.8
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.5 3 39.2 -0.3 26.7
Signatur
28.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex