Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arken Invest As
Juridisk navn:  Arken Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99546400
Hosleveien 166 Hosleveien 166 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913375580
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.93%
Egenkapital  
  
-93.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 210.000 2.156.000
Resultat: -603.000 -507.000 -701.000 199.000 1.309.000
Egenkapital: 44.000 647.000 1.153.000 1.852.000 1.706.000
Regnskap for  Arken Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 210.000 2.156.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -27.000 -887.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 183.000 1.269.000
Finansinntekter -596.000 -503.000 -698.000 19.000 42.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -603.000 -506.000 -700.000 16.000 40.000
Resultat før skatt -603.000 -507.000 -701.000 199.000 1.309.000
Skattekostnad 0 1.000 3.000 -54.000 -353.000
Årsresultat -603.000 -506.000 -699.000 146.000 955.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 512.000 821.000 0 0 367.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 1.254.000 1.955.000 1.692.000
Sum eiendeler 514.000 824.000 1.254.000 1.955.000 2.059.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 547.000 1.053.000 1.752.000 1.606.000
Sum egenkapital 44.000 647.000 1.153.000 1.852.000 1.706.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 470.000 178.000 101.000 104.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 825.000 1.254.000 1.956.000 2.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.156.000
Andre inntekter 0 0 0 210.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 210.000 2.156.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -492.000
Avskrivning 0 0 0 0 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 -27.000 -276.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 -27.000 -887.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 183.000 1.269.000
Finansinntekter -596.000 -503.000 -698.000 19.000 42.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans -603.000 -506.000 -700.000 16.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -603.000 -506.000 -699.000 146.000 955.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 357.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 357.000
Sum finansielle anleggsmidler 511.000 820.000 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 512.000 821.000 0 0 367.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 1.250.000 1.947.000 1.125.000
Kasse, bank 2.000 3.000 3.000 8.000 567.000
Sum omløpsmidler 2.000 3.000 1.254.000 1.955.000 1.692.000
Sum eiendeler 514.000 824.000 1.254.000 1.955.000 2.059.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 547.000 1.053.000 1.752.000 1.606.000
Sum egenkapital 44.000 647.000 1.153.000 1.852.000 1.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 44.000 353.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 178.000 101.000 60.000 0
Sum kortsiktig gjeld 470.000 178.000 101.000 104.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 825.000 1.254.000 1.956.000 2.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -468.000 -175.000 1.153.000 1.851.000 1.339.000
Likviditetsgrad 1 0 0 12.4 18.8 4.8
Likviditetsgrad 2 0 0 12.4 18.8 4.8
Soliditet 8.6 78.4 91.9 94.7 82.9
Resultatgrad 87.1 58.9
Rentedekningsgrad 0 0 -0.5 6 655.5
Gjeldsgrad 10.7 0.3 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -55.7 10.3 63.7
Signatur
19.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex