Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arken Invest As
Juridisk navn:  Arken Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99546400
Hosleveien 166 Hosleveien 166 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 913375580
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-452.26%
Egenkapital  
  
-37.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 210.000 2.156.000 1.272.000
Resultat: -701.000 199.000 1.309.000 891.000
Egenkapital: 1.153.000 1.852.000 1.706.000 751.000
Regnskap for  Arken Invest As
Resultat 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 210.000 2.156.000 1.272.000
Driftskostnader -1.000 -27.000 -887.000 -373.000
Driftsresultat -1.000 183.000 1.269.000 899.000
Finansinntekter -698.000 19.000 42.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -8.000
Finans -700.000 16.000 40.000 -8.000
Resultat før skatt -701.000 199.000 1.309.000 891.000
Skattekostnad 3.000 -54.000 -353.000 -241.000
Årsresultat -699.000 146.000 955.000 651.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 367.000 491.000
Sum omløpsmidler 1.254.000 1.955.000 1.692.000 1.179.000
Sum eiendeler 1.254.000 1.955.000 2.059.000 1.670.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 1.752.000 1.606.000 651.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.852.000 1.706.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 104.000 353.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 1.956.000 2.059.000 1.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.156.000 1.272.000
Andre inntekter 0 210.000 0 0
Driftsinntekter 0 210.000 2.156.000 1.272.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -492.000 -8.000
Avskrivning 0 0 -119.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -27.000 -276.000 -246.000
Driftskostnader -1.000 -27.000 -887.000 -373.000
Driftsresultat -1.000 183.000 1.269.000 899.000
Finansinntekter -698.000 19.000 42.000 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -8.000
Finans -700.000 16.000 40.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -699.000 146.000 955.000 651.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 476.000
Driftsløsøre 0 0 357.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 357.000 476.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 14.000
Sum anleggsmidler 0 0 367.000 491.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 64.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 1.250.000 1.947.000 1.125.000 375.000
Kasse, bank 3.000 8.000 567.000 739.000
Sum omløpsmidler 1.254.000 1.955.000 1.692.000 1.179.000
Sum eiendeler 1.254.000 1.955.000 2.059.000 1.670.000
Sum opptjent egenkapital 1.053.000 1.752.000 1.606.000 651.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.852.000 1.706.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 44.000 353.000 241.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 170.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 60.000 0 508.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 104.000 353.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 1.254.000 1.956.000 2.059.000 1.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.153.000 1.851.000 1.339.000 260.000
Likviditetsgrad 1 12.4 18.8 4.8 1.3
Likviditetsgrad 2 12.4 18.8 4.8 1.3
Soliditet 91.9 94.7 82.9 45.0
Resultatgrad 87.1 58.9 70.7
Rentedekningsgrad -0.5 6 655.5 112.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 1.2
Total kapitalrentabilitet -55.7 10.3 63.7 53.8
Signatur
19.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex