Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arken Kragerø Dyreklinikk AS
Juridisk navn:  Arken Kragerø Dyreklinikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35983800
Kammerfossveien 1J Kammerfossveien 1J Fax: 35983810
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 991282084
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/27/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
7.15%
Resultat  
  
-64.9%
Egenkapital  
  
17.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.638.000 6.195.000 5.617.000 4.946.000 4.846.000
Resultat: 86.000 245.000 314.000 -236.000 76.000
Egenkapital: 420.000 356.000 165.000 -136.000 100.000
Regnskap for  Arken Kragerø Dyreklinikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.638.000 6.195.000 5.617.000 4.946.000 4.846.000
Driftskostnader -6.552.000 -5.951.000 -5.302.000 -5.181.000 -4.769.000
Driftsresultat 85.000 244.000 315.000 -235.000 77.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 0 1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 86.000 245.000 314.000 -236.000 76.000
Skattekostnad -22.000 -54.000 -14.000 0 0
Årsresultat 64.000 191.000 300.000 -236.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 179.000 131.000 159.000 122.000
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.202.000 1.199.000 762.000 720.000
Sum eiendeler 1.664.000 1.381.000 1.330.000 921.000 842.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 256.000 65.000 -236.000 0
Sum egenkapital 420.000 356.000 165.000 -136.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 36.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 1.025.000 1.164.000 1.022.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.664.000 1.381.000 1.329.000 922.000 841.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.624.000 6.062.000 5.512.000 4.811.000 4.741.000
Andre inntekter 13.000 134.000 104.000 135.000 105.000
Driftsinntekter 6.638.000 6.195.000 5.617.000 4.946.000 4.846.000
Varekostnad -2.014.000 -1.867.000 -1.754.000 -1.726.000 -1.606.000
Lønninger -3.494.000 -2.993.000 -2.610.000 -2.418.000 -2.328.000
Avskrivning -70.000 -68.000 -67.000 -63.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.007.000 -1.061.000 -851.000 -974.000 -746.000
Driftskostnader -6.552.000 -5.951.000 -5.302.000 -5.181.000 -4.769.000
Driftsresultat 85.000 244.000 315.000 -235.000 77.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans 0 1.000 -1.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 191.000 300.000 -236.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 46.000 50.000 56.000 61.000 122.000
Driftsløsøre 79.000 129.000 75.000 98.000 0
Sum varige driftsmidler 126.000 178.000 131.000 159.000 122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 179.000 131.000 159.000 122.000
Varebeholdning 634.000 592.000 403.000 380.000 285.000
Kundefordringer 173.000 94.000 110.000 34.000 38.000
Andre fordringer 40.000 41.000 40.000 40.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 692.000 475.000 645.000 309.000 385.000
Sum omløpsmidler 1.538.000 1.202.000 1.199.000 762.000 720.000
Sum eiendeler 1.664.000 1.381.000 1.330.000 921.000 842.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 256.000 65.000 -236.000 0
Sum egenkapital 420.000 356.000 165.000 -136.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 36.000 35.000
Leverandørgjeld 257.000 272.000 432.000 420.000 117.000
Betalbar skatt 22.000 54.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 406.000 268.000 263.000 187.000 231.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 559.000 432.000 455.000 415.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 1.025.000 1.164.000 1.022.000 706.000
Sum gjeld og egenkapital 1.664.000 1.381.000 1.329.000 922.000 841.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 177.000 35.000 -260.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.4 0.7
Soliditet 25.2 25.8 12.4 -14.8 11.9
Resultatgrad 1.3 3.9 5.6 -4.8 1.6
Rentedekningsgrad 28.3 1 157.5 -78.3 26.3
Gjeldsgrad 3 2.9 7.1 -7.8 7.4
Total kapitalrentabilitet 5.3 17.9 23.8 -25.4 9.4
Signatur
28.06.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex