Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arken Zoo AS
Juridisk navn:  Arken Zoo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55188480
Åsane Senter 37 Arken Senter Fax: 55189475
5116 Ulset 5116 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 959239398
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/30/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.17%
Resultat  
  
-1563.64%
Egenkapital  
  
-17.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.872.000 2.705.000 2.558.000 2.476.000 2.708.000
Resultat: -161.000 11.000 183.000 -25.000 -105.000
Egenkapital: 772.000 931.000 922.000 747.000 772.000
Regnskap for  Arken Zoo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.872.000 2.705.000 2.558.000 2.476.000 2.708.000
Driftskostnader -3.034.000 -2.694.000 -2.376.000 -2.504.000 -2.815.000
Driftsresultat -163.000 10.000 182.000 -27.000 -106.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt -161.000 11.000 183.000 -25.000 -105.000
Skattekostnad 3.000 -3.000 -8.000 0 0
Årsresultat -159.000 9.000 175.000 -25.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 32.000 38.000 44.000 26.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 1.303.000 1.246.000 1.014.000 1.035.000
Sum eiendeler 1.526.000 1.335.000 1.284.000 1.058.000 1.061.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 831.000 822.000 647.000 672.000
Sum egenkapital 772.000 931.000 922.000 747.000 772.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 755.000 402.000 361.000 311.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000 1.336.000 1.285.000 1.058.000 1.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.872.000 2.705.000 2.558.000 2.476.000 2.708.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.872.000 2.705.000 2.558.000 2.476.000 2.708.000
Varekostnad -1.484.000 -1.348.000 -1.196.000 -1.252.000 -1.352.000
Lønninger -835.000 -747.000 -687.000 -723.000 -733.000
Avskrivning -14.000 -6.000 -6.000 -5.000 -2.000
Nedskrivning -19.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -682.000 -593.000 -487.000 -524.000 -728.000
Driftskostnader -3.034.000 -2.694.000 -2.376.000 -2.504.000 -2.815.000
Driftsresultat -163.000 10.000 182.000 -27.000 -106.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -159.000 9.000 175.000 -25.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 450.000 32.000 38.000 44.000 26.000
Sum varige driftsmidler 450.000 32.000 38.000 44.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 450.000 32.000 38.000 44.000 26.000
Varebeholdning 652.000 589.000 495.000 315.000 435.000
Kundefordringer 8.000 6.000 6.000 10.000 3.000
Andre fordringer 143.000 131.000 104.000 81.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 273.000 577.000 642.000 608.000 557.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 1.303.000 1.246.000 1.014.000 1.035.000
Sum eiendeler 1.526.000 1.335.000 1.284.000 1.058.000 1.061.000
Sum opptjent egenkapital 672.000 831.000 822.000 647.000 672.000
Sum egenkapital 772.000 931.000 922.000 747.000 772.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 403.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 227.000 205.000 175.000 123.000 74.000
Betalbar skatt 0 1.000 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 134.000 122.000 130.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 61.000 57.000 58.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 755.000 402.000 361.000 311.000 289.000
Sum gjeld og egenkapital 1.527.000 1.336.000 1.285.000 1.058.000 1.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 321.000 901.000 885.000 703.000 746.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.2 3.5 3.3 3.6
Likviditetsgrad 2 0.6 1.8 2.1 2.2 2.1
Soliditet 50.6 69.7 71.8 70.6 72.8
Resultatgrad -5.7 0.4 7.1 -1.1 -3.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -10.6 0.9 14.3 -2.4 -9.9
Signatur
26.02.2016
HVERT AV STYRETS MEDLEMMER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex