Arkenstiftelsen
Juridisk navn:  Arkenstiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35023313
C/O Dagfinn Lund Heddalsvegen 622B Heddalsvegen 505 Fax: 35024872
3677 Notodden 3677 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 981910680
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/22/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.5%
Resultat  
  
-122.38%
Egenkapital  
  
-13.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 885.000 1.372.000 1.404.000 893.000 1.201.000
Resultat: -145.000 648.000 388.000 -354.000 251.000
Egenkapital: 968.000 1.113.000 465.000 77.000 431.000
Regnskap for  Arkenstiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 885.000 1.372.000 1.404.000 893.000 1.201.000
Driftskostnader -1.031.000 -723.000 -1.016.000 -1.248.000 -950.000
Driftsresultat -147.000 648.000 388.000 -354.000 250.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -145.000 648.000 388.000 -354.000 251.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 648.000 388.000 -354.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 368.000 391.000 415.000 516.000
Sum omløpsmidler 982.000 1.309.000 672.000 217.000 467.000
Sum eiendeler 982.000 1.677.000 1.063.000 632.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 958.000 1.103.000 455.000 67.000 421.000
Sum egenkapital 968.000 1.113.000 465.000 77.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 0 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 63.000 98.000 55.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 982.000 1.676.000 1.063.000 632.000 983.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.000 1.252.000 1.326.000 838.000 1.201.000
Andre inntekter 848.000 120.000 78.000 54.000 0
Driftsinntekter 885.000 1.372.000 1.404.000 893.000 1.201.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -79.000 -311.000 -310.000 -312.000 -279.000
Avskrivning -10.000 -23.000 -24.000 -65.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -942.000 -389.000 -682.000 -871.000 -637.000
Driftskostnader -1.031.000 -723.000 -1.016.000 -1.248.000 -950.000
Driftsresultat -147.000 648.000 388.000 -354.000 250.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 648.000 388.000 -354.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 368.000 389.000 409.000 430.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 6.000 86.000
Sum varige driftsmidler 0 368.000 391.000 415.000 516.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 368.000 391.000 415.000 516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 982.000 1.309.000 668.000 214.000 465.000
Sum omløpsmidler 982.000 1.309.000 672.000 217.000 467.000
Sum eiendeler 982.000 1.677.000 1.063.000 632.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 958.000 1.103.000 455.000 67.000 421.000
Sum egenkapital 968.000 1.113.000 465.000 77.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 500.000 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 0 4.000 33.000 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 18.000 20.000 19.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 42.000 45.000 36.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 63.000 98.000 55.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 982.000 1.676.000 1.063.000 632.000 983.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 968.000 1.246.000 574.000 162.000 415.000
Likviditetsgrad 1 70.1 20.8 6.9 3.9 9.0
Likviditetsgrad 2 70.1 20.8 6.9 3.9 9.0
Soliditet 98.6 66.4 43.7 12.2 43.8
Resultatgrad -16.6 47.2 27.6 -39.6 20.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.5 1.3 7.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -14.9 38.7 36.5 25.4
Signatur
15.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex