Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkentype Sa
Juridisk navn:  Arkentype Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leilighet H0302 Kjøita 55 Leilighet H0302 Kjøita 55 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 921345275
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/20/2018
Foretakstype: SA
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 11.000
Resultat: -8.000
Egenkapital: -8.000
Regnskap for  Arkentype Sa
Resultat 2018
Driftsinntekter 11.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 3.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital -8.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000
Andre inntekter 9.000
Driftsinntekter 11.000
Varekostnad -10.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -19.000
Driftsresultat -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 3.000
Sum eiendeler 3.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3
Soliditet -266.7
Resultatgrad -72.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4
Total kapitalrentabilitet -266.7
Signatur
21.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex