Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkideco AS
Juridisk navn:  Arkideco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74834500
Innherredsvegen 57B Innherredsvegen 57B Fax: 74834455
7503 Stjørdal 7503 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 937811209
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/24/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.14%
Resultat  
  
54.55%
Egenkapital  
  
-178.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.096.000 5.130.000 5.929.000 6.406.000 7.061.000
Resultat: -260.000 -572.000 -170.000 -194.000 205.000
Egenkapital: -105.000 133.000 661.000 832.000 1.019.000
Regnskap for  Arkideco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.096.000 5.130.000 5.929.000 6.406.000 7.061.000
Driftskostnader -2.350.000 -5.692.000 -6.093.000 -6.671.000 -6.853.000
Driftsresultat -254.000 -561.000 -165.000 -266.000 208.000
Finansinntekter 0 0 1.000 76.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -12.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finans -6.000 -12.000 -5.000 71.000 -4.000
Resultat før skatt -260.000 -572.000 -170.000 -194.000 205.000
Skattekostnad 0 0 0 7.000 -59.000
Årsresultat -260.000 -572.000 -170.000 -187.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 157.000 221.000 295.000
Sum omløpsmidler 166.000 1.008.000 1.803.000 2.147.000 2.404.000
Sum eiendeler 166.000 1.008.000 1.960.000 2.368.000 2.699.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 31.000 559.000 730.000 917.000
Sum egenkapital -105.000 133.000 661.000 832.000 1.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 875.000 1.298.000 1.537.000 1.673.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 1.008.000 1.959.000 2.369.000 2.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.096.000 5.130.000 5.929.000 6.406.000 7.061.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.096.000 5.130.000 5.929.000 6.406.000 7.061.000
Varekostnad -55.000 -966.000 -1.003.000 -403.000 -844.000
Lønninger -1.563.000 -3.497.000 -3.843.000 -5.026.000 -4.719.000
Avskrivning 0 -48.000 -65.000 -73.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -732.000 -1.181.000 -1.182.000 -1.169.000 -1.240.000
Driftskostnader -2.350.000 -5.692.000 -6.093.000 -6.671.000 -6.853.000
Driftsresultat -254.000 -561.000 -165.000 -266.000 208.000
Finansinntekter 0 0 1.000 76.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -12.000 -6.000 -5.000 -6.000
Finans -6.000 -12.000 -5.000 71.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -102.000
Årsresultat -260.000 -572.000 -170.000 -187.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 48.000 113.000 186.000
Sum varige driftsmidler 0 0 48.000 113.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 109.000 109.000 109.000
Sum anleggsmidler 0 0 157.000 221.000 295.000
Varebeholdning 0 6.000 0 0 0
Kundefordringer 63.000 562.000 877.000 983.000 1.213.000
Andre fordringer 0 74.000 38.000 52.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 366.000 888.000 1.037.000 1.125.000
Sum omløpsmidler 166.000 1.008.000 1.803.000 2.147.000 2.404.000
Sum eiendeler 166.000 1.008.000 1.960.000 2.368.000 2.699.000
Sum opptjent egenkapital -207.000 31.000 559.000 730.000 917.000
Sum egenkapital -105.000 133.000 661.000 832.000 1.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 12.000 148.000 267.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 31.000 47.000 262.000 43.000 118.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 75.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 379.000 449.000 680.000 649.000
Utbytte 0 0 0 0 -102.000
Annen kortsiktig gjeld 210.000 437.000 439.000 547.000 485.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000 875.000 1.298.000 1.537.000 1.673.000
Sum gjeld og egenkapital 167.000 1.008.000 1.959.000 2.369.000 2.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -106.000 133.000 505.000 610.000 731.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 1.1 1.4 1.4 1.5
Soliditet -62.9 13.2 33.7 35.1 37.8
Resultatgrad -12.1 -10.9 -2.8 -4.2 2.9
Rentedekningsgrad -42.3 -46.8 -27.5 -53.2 35.0
Gjeldsgrad -2.6 6.6 2 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -152.1 -55.7 -8.4 7.8
Signatur
15.10.2009
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Prokurister
15.10.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
GRETHE MAHLUM
JON GUNNAR MINDE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex