Arkitektene As Ark Mnal Npa Espen Eskeland
Juridisk navn:  Arkitektene As Ark Mnal Npa Espen Eskeland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22607878
Bogstadveien 7A Bogstadveien 7A Fax: 22601122
0355 Oslo 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910242598
Aksjekapital: 112.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/17/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 Nor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.01%
Resultat  
  
-53.27%
Egenkapital  
  
-48.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.869.000 12.789.000 9.493.000 10.318.000 10.042.000
Resultat: 1.115.000 2.386.000 472.000 608.000 963.000
Egenkapital: 1.000.000 1.933.000 1.594.000 1.583.000 1.525.000
Regnskap for  Arkitektene As Ark Mnal Npa Espen Eskeland
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.869.000 12.789.000 9.493.000 10.318.000 10.042.000
Driftskostnader -9.754.000 -10.408.000 -9.024.000 -9.739.000 -9.132.000
Driftsresultat 1.114.000 2.381.000 468.000 579.000 910.000
Finansinntekter 11.000 8.000 6.000 30.000 53.000
Finanskostnader -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 5.000 4.000 29.000 52.000
Resultat før skatt 1.115.000 2.386.000 472.000 608.000 963.000
Skattekostnad -248.000 -547.000 -111.000 -150.000 -266.000
Årsresultat 867.000 1.838.000 361.000 458.000 697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 158.000 171.000 131.000 134.000 153.000
Sum omløpsmidler 4.493.000 6.661.000 4.757.000 4.382.000 7.408.000
Sum eiendeler 4.651.000 6.832.000 4.888.000 4.516.000 7.561.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 1.112.000 773.000 762.000 704.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.933.000 1.594.000 1.583.000 1.525.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.652.000 4.900.000 3.294.000 2.934.000 6.036.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 6.833.000 4.888.000 4.517.000 7.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.869.000 12.789.000 9.493.000 10.318.000 10.042.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.869.000 12.789.000 9.493.000 10.318.000 10.042.000
Varekostnad -412.000 -552.000 -187.000 -332.000 -360.000
Lønninger -7.648.000 -8.383.000 -7.215.000 -7.819.000 -7.326.000
Avskrivning -13.000 -1.000 -3.000 -19.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.681.000 -1.472.000 -1.619.000 -1.569.000 -1.386.000
Driftskostnader -9.754.000 -10.408.000 -9.024.000 -9.739.000 -9.132.000
Driftsresultat 1.114.000 2.381.000 468.000 579.000 910.000
Finansinntekter 11.000 8.000 6.000 30.000 53.000
Finanskostnader -10.000 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 5.000 4.000 29.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.500.000 -350.000 -400.000 -3.000.000
Årsresultat 867.000 1.838.000 361.000 458.000 697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 171.000 131.000 134.000 153.000
Sum varige driftsmidler 158.000 171.000 131.000 134.000 153.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 158.000 171.000 131.000 134.000 153.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.413.000 3.027.000 2.264.000 1.888.000 2.099.000
Andre fordringer 469.000 342.000 396.000 358.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.612.000 3.293.000 2.097.000 2.136.000 4.958.000
Sum omløpsmidler 4.493.000 6.661.000 4.757.000 4.382.000 7.408.000
Sum eiendeler 4.651.000 6.832.000 4.888.000 4.516.000 7.561.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 1.112.000 773.000 762.000 704.000
Sum egenkapital 1.000.000 1.933.000 1.594.000 1.583.000 1.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.060.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 304.000 337.000 88.000 266.000
Betalbar skatt 248.000 547.000 111.000 150.000 266.000
Skyldig offentlige avgifter 940.000 1.069.000 1.165.000 1.057.000 1.226.000
Utbytte 0 -1.500.000 -350.000 -400.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.275.000 1.410.000 1.261.000 1.169.000 1.208.000
Sum kortsiktig gjeld 3.652.000 4.900.000 3.294.000 2.934.000 6.036.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 6.833.000 4.888.000 4.517.000 7.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 841.000 1.761.000 1.463.000 1.448.000 1.372.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.3
Soliditet 21.5 28.3 32.6 3 20.2
Resultatgrad 10.2 18.6 4.9 5.6 9.1
Rentedekningsgrad 111.4 793.7 2 5 963.0
Gjeldsgrad 3.7 2.5 2.1 1.9 4.0
Total kapitalrentabilitet 24.2 3 9.7 13.5 12.7
Signatur
23.07.2010
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex