Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektene Astrup Og Hellern AS
Juridisk navn:  Arkitektene Astrup Og Hellern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22088550
Postboks 6734 St. Olavs Plass Munchs Gate 5B Fax: 22088551
0130 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945479965
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 6/10/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.9%
Resultat  
  
50.8%
Egenkapital  
  
-2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.160.000 31.143.000 30.177.000 35.034.000 34.637.000
Resultat: 3.571.000 2.368.000 1.349.000 3.456.000 4.235.000
Egenkapital: 5.873.000 6.013.000 5.328.000 4.764.000 4.541.000
Regnskap for  Arkitektene Astrup Og Hellern AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.160.000 31.143.000 30.177.000 35.034.000 34.637.000
Driftskostnader -31.582.000 -28.767.000 -28.813.000 -31.559.000 -30.415.000
Driftsresultat 3.579.000 2.376.000 1.364.000 3.474.000 4.222.000
Finansinntekter 5.000 7.000 9.000 -16.000 34.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -25.000 -2.000 -21.000
Finans -7.000 -8.000 -16.000 -18.000 13.000
Resultat før skatt 3.571.000 2.368.000 1.349.000 3.456.000 4.235.000
Skattekostnad -787.000 -558.000 -335.000 -871.000 -1.151.000
Årsresultat 2.785.000 1.810.000 1.013.000 2.585.000 3.083.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 471.000 413.000 426.000 497.000 602.000
Sum omløpsmidler 18.805.000 15.291.000 17.007.000 19.027.000 17.871.000
Sum eiendeler 19.276.000 15.704.000 17.433.000 19.524.000 18.473.000
Sum opptjent egenkapital 5.648.000 5.788.000 5.103.000 4.539.000 4.316.000
Sum egenkapital 5.873.000 6.013.000 5.328.000 4.764.000 4.541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.403.000 9.691.000 12.106.000 14.759.000 13.932.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 15.704.000 17.434.000 19.523.000 18.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.934.000 30.998.000 30.032.000 34.805.000 34.449.000
Andre inntekter 226.000 145.000 145.000 228.000 188.000
Driftsinntekter 35.160.000 31.143.000 30.177.000 35.034.000 34.637.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -26.766.000 -24.172.000 -24.352.000 -26.905.000 -25.435.000
Avskrivning -152.000 -124.000 -116.000 -174.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.664.000 -4.471.000 -4.345.000 -4.480.000 -4.824.000
Driftskostnader -31.582.000 -28.767.000 -28.813.000 -31.559.000 -30.415.000
Driftsresultat 3.579.000 2.376.000 1.364.000 3.474.000 4.222.000
Finansinntekter 5.000 7.000 9.000 -16.000 34.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -25.000 -2.000 -21.000
Finans -7.000 -8.000 -16.000 -18.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.125.000 -450.000 -2.363.000 -2.925.000
Årsresultat 2.785.000 1.810.000 1.013.000 2.585.000 3.083.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 59.000 113.000 92.000 93.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 411.000 348.000 313.000 404.000 508.000
Sum varige driftsmidler 411.000 348.000 313.000 404.000 508.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 471.000 413.000 426.000 497.000 602.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.068.000 6.573.000 6.152.000 6.798.000 8.444.000
Andre fordringer 1.491.000 837.000 1.010.000 1.403.000 672.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.246.000 7.881.000 9.845.000 10.825.000 8.755.000
Sum omløpsmidler 18.805.000 15.291.000 17.007.000 19.027.000 17.871.000
Sum eiendeler 19.276.000 15.704.000 17.433.000 19.524.000 18.473.000
Sum opptjent egenkapital 5.648.000 5.788.000 5.103.000 4.539.000 4.316.000
Sum egenkapital 5.873.000 6.013.000 5.328.000 4.764.000 4.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.306.000 887.000 864.000 1.025.000 833.000
Betalbar skatt 782.000 503.000 356.000 870.000 1.169.000
Skyldig offentlige avgifter 4.022.000 3.695.000 3.164.000 3.577.000 3.908.000
Utbytte 0 -1.125.000 -450.000 -2.363.000 -2.925.000
Annen kortsiktig gjeld 7.294.000 3.481.000 7.272.000 6.925.000 5.097.000
Sum kortsiktig gjeld 13.403.000 9.691.000 12.106.000 14.759.000 13.932.000
Sum gjeld og egenkapital 19.276.000 15.704.000 17.434.000 19.523.000 18.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.402.000 5.600.000 4.901.000 4.268.000 3.939.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.4 1.3 1.3
Soliditet 30.5 38.3 30.6 24.4 24.6
Resultatgrad 10.2 7.6 4.5 9.9 12.2
Rentedekningsgrad 298.3 158.4 54.6 1 202.7
Gjeldsgrad 2.3 1.6 2.3 3.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 18.6 15.2 7.9 17.7 23.0
Signatur
31.08.2020
SELSKAPET FORPLIKTES VED UNDERSKRIFT AV TO AV STYRETS
MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex