Arkitektene Backer, Poulsens Og Sverres Legat Til Arkitekter Mnal
Juridisk navn:  Arkitektene Backer, Poulsens Og Sverres Legat Til Arkitekter Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23332500
Josefines Gate 34 Josefines Gate 34 Fax: 23332501
0351 Oslo 351 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991185895
Aksjekapital: 112.500 NOK
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Egenkapital: 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Regnskap for  Arkitektene Backer, Poulsens Og Sverres Legat Til Arkitekter Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum eiendeler 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 100.000 99.000 97.000 0
Sum egenkapital 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 213.000 213.000 212.000 210.000 208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum eiendeler 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 100.000 99.000 97.000 0
Sum egenkapital 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 213.000 213.000 212.000 210.000 208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000 212.000 211.000 210.000 208.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0.5 0.5 1 1.4
Signatur
23.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex