Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektkontoret Arne Hoffmann Mnal
Juridisk navn:  Arkitektkontoret Arne Hoffmann Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lysefjordgata 81 Lysefjordgata 81 Fax:
4015 Stavanger 4015 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993177636
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/16/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.48%
Resultat  
  
-12.09%
Egenkapital  
  
-12.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.000 133.000 178.000 321.000 796.000
Resultat: -102.000 -91.000 -53.000 119.000 206.000
Egenkapital: 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Regnskap for  Arkitektkontoret Arne Hoffmann Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.000 133.000 178.000 321.000 796.000
Driftskostnader -121.000 -232.000 -241.000 -204.000 -594.000
Driftsresultat -111.000 -99.000 -62.000 117.000 202.000
Finansinntekter 9.000 8.000 9.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 9.000 2.000 5.000
Resultat før skatt -102.000 -91.000 -53.000 119.000 206.000
Skattekostnad 0 0 0 -30.000 -39.000
Årsresultat -102.000 -91.000 -53.000 89.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Sum eiendeler 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Sum opptjent egenkapital 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Sum egenkapital 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 65.000 57.000 37.000 210.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 133.000 178.000 321.000 796.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 133.000 178.000 321.000 796.000
Varekostnad -6.000 -56.000 -102.000 -57.000 -404.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -176.000 -139.000 -147.000 -177.000
Driftskostnader -121.000 -232.000 -241.000 -204.000 -594.000
Driftsresultat -111.000 -99.000 -62.000 117.000 202.000
Finansinntekter 9.000 8.000 9.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 9.000 8.000 9.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -91.000 -53.000 89.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 8.000 100.000 181.000 91.000
Andre fordringer 6.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 786.000 882.000 861.000 1.005.000 1.048.000
Sum omløpsmidler 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Sum eiendeler 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Sum opptjent egenkapital 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Sum egenkapital 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 30.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 49.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 56.000 34.000 126.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 57.000 37.000 210.000 251.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 890.000 961.000 1.187.000 1.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 731.000 833.000 924.000 977.000 888.000
Likviditetsgrad 1 12.2 15.6 2 5.7 4.5
Likviditetsgrad 2 12.2 15.6 2 5.7 4.6
Soliditet 91.8 93.6 96.1 82.3 78.0
Resultatgrad -74.4 -34.8 36.4 25.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -12.8 -10.2 -5.5 1 18.2
Signatur
28.10.2008
ARNE FREDRIK HOFFMANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex