Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arkitektkontoret Nøstvold AS
Juridisk navn:  Arkitektkontoret Nøstvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55910898
Bjørndalsstølen 36 Bjørndalsstølen 36 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 945834471
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30%
Egenkapital  
  
-65.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 1.208.000 138.000 138.000
Resultat: -14.000 -20.000 1.170.000 44.000 113.000
Egenkapital: 112.000 323.000 1.001.000 883.000 848.000
Regnskap for  Arkitektkontoret Nøstvold AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 1.208.000 138.000 138.000
Driftskostnader -16.000 -23.000 -40.000 -96.000 -28.000
Driftsresultat -16.000 -23.000 1.168.000 42.000 110.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -14.000 -20.000 1.170.000 44.000 113.000
Skattekostnad 3.000 13.000 -270.000 -9.000 -27.000
Årsresultat -11.000 -7.000 900.000 35.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.641.000 1.641.000
Sum omløpsmidler 301.000 893.000 1.310.000 316.000 334.000
Sum eiendeler 301.000 893.000 1.310.000 1.957.000 1.975.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 223.000 901.000 783.000 748.000
Sum egenkapital 112.000 323.000 1.001.000 883.000 848.000
Sum langsiktig gjeld 148.000 185.000 241.000 1.042.000 1.072.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 385.000 68.000 34.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 301.000 893.000 1.310.000 1.959.000 1.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 1.208.000 138.000 138.000
Driftsinntekter 0 0 1.208.000 138.000 138.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -23.000 -40.000 -96.000 -28.000
Driftskostnader -16.000 -23.000 -40.000 -96.000 -28.000
Driftsresultat -16.000 -23.000 1.168.000 42.000 110.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -7.000 900.000 35.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.641.000 1.641.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.641.000 1.641.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.641.000 1.641.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 301.000 893.000 1.309.000 316.000 334.000
Sum omløpsmidler 301.000 893.000 1.310.000 316.000 334.000
Sum eiendeler 301.000 893.000 1.310.000 1.957.000 1.975.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 223.000 901.000 783.000 748.000
Sum egenkapital 112.000 323.000 1.001.000 883.000 848.000
Sum avsetninger til forpliktelser 148.000 185.000 241.000 39.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 148.000 185.000 241.000 1.042.000 1.072.000
Leverandørgjeld 8.000 6.000 0 13.000 15.000
Betalbar skatt 34.000 44.000 68.000 21.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 335.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 385.000 68.000 34.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 301.000 893.000 1.310.000 1.959.000 1.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 260.000 508.000 1.242.000 282.000 279.000
Likviditetsgrad 1 7.3 2.3 19.3 9.3 6.1
Likviditetsgrad 2 7.3 2.3 19.3 9.3 6.1
Soliditet 37.2 36.2 76.4 45.1 42.9
Resultatgrad 96.7 30.4 79.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.8 0.3 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -4.7 -2.2 89.4 2.2 5.7
Signatur
15.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex