Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arktisk Filharmoni As
Juridisk navn:  Arktisk Filharmoni As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99387810
Postboks 741 Storgata 1B Fax: 77685137
9258 Tromsø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 994387693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 6/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
110.85%
Egenkapital  
  
2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 91.875.000 90.706.000 87.962.000 90.073.000 77.728.000
Resultat: 467.000 -4.304.000 5.174.000 4.895.000 1.139.000
Egenkapital: 16.774.000 16.306.000 20.610.000 15.436.000 10.541.000
Regnskap for  Arktisk Filharmoni As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 91.875.000 90.706.000 87.962.000 90.073.000 77.728.000
Driftskostnader -91.962.000 -95.159.000 -83.045.000 -85.678.000 -77.290.000
Driftsresultat -87.000 -4.453.000 4.918.000 4.395.000 438.000
Finansinntekter 572.000 179.000 266.000 532.000 710.000
Finanskostnader -17.000 -30.000 -10.000 -32.000 -8.000
Finans 555.000 149.000 256.000 500.000 702.000
Resultat før skatt 467.000 -4.304.000 5.174.000 4.895.000 1.139.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 467.000 -4.304.000 5.174.000 4.895.000 1.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.524.000 2.869.000 2.962.000 2.734.000 1.983.000
Sum omløpsmidler 26.784.000 28.000.000 31.158.000 30.146.000 23.441.000
Sum eiendeler 29.308.000 30.869.000 34.120.000 32.880.000 25.424.000
Sum opptjent egenkapital 16.674.000 16.206.000 0 15.336.000 10.441.000
Sum egenkapital 16.774.000 16.306.000 20.610.000 15.436.000 10.541.000
Sum langsiktig gjeld 3.141.000 3.246.000 2.998.000 6.501.000 4.657.000
Sum kortsiktig gjeld 9.394.000 11.316.000 10.512.000 10.943.000 10.225.000
Sum gjeld og egenkapital 29.309.000 30.868.000 34.120.000 32.880.000 25.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.715.000 90.706.000 87.962.000 4.129.000 3.317.000
Andre inntekter 88.160.000 0 0 85.944.000 74.412.000
Driftsinntekter 91.875.000 90.706.000 87.962.000 90.073.000 77.728.000
Varekostnad -7.000 0 0 0 0
Lønninger -46.119.000 -48.095.000 -38.974.000 -41.971.000 -37.854.000
Avskrivning -404.000 -485.000 -540.000 -461.000 -408.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.432.000 -46.579.000 -43.531.000 -43.246.000 -39.028.000
Driftskostnader -91.962.000 -95.159.000 -83.045.000 -85.678.000 -77.290.000
Driftsresultat -87.000 -4.453.000 4.918.000 4.395.000 438.000
Finansinntekter 572.000 179.000 266.000 532.000 710.000
Finanskostnader -17.000 -30.000 -10.000 -32.000 -8.000
Finans 555.000 149.000 256.000 500.000 702.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 467.000 -4.304.000 5.174.000 4.895.000 1.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 25.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.385.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 289.000 364.000 542.000 555.000 577.000
Sum varige driftsmidler 1.955.000 2.311.000 2.479.000 2.714.000 1.963.000
Sum finansielle anleggsmidler 544.000 533.000 483.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 2.524.000 2.869.000 2.962.000 2.734.000 1.983.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 851.000 356.000 42.000 325.000 74.000
Andre fordringer 403.000 220.000 -316.000 167.000 717.000
Sum investeringer 0 10.000.000 0 0 0
Kasse, bank 25.530.000 17.423.000 31.433.000 29.654.000 22.649.000
Sum omløpsmidler 26.784.000 28.000.000 31.158.000 30.146.000 23.441.000
Sum eiendeler 29.308.000 30.869.000 34.120.000 32.880.000 25.424.000
Sum opptjent egenkapital 16.674.000 16.206.000 0 15.336.000 10.441.000
Sum egenkapital 16.774.000 16.306.000 20.610.000 15.436.000 10.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.141.000 3.246.000 2.998.000 6.501.000 4.657.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.141.000 3.246.000 2.998.000 6.501.000 4.657.000
Leverandørgjeld 1.659.000 0 2.194.000 3.312.000 2.273.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.759.000 3.197.000 2.749.000 2.515.000 2.337.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.976.000 8.120.000 5.569.000 5.116.000 5.616.000
Sum kortsiktig gjeld 9.394.000 11.316.000 10.512.000 10.943.000 10.225.000
Sum gjeld og egenkapital 29.309.000 30.868.000 34.120.000 32.880.000 25.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.390.000 16.684.000 20.646.000 19.203.000 13.216.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.5 3 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 3 2.8 2.3
Soliditet 57.2 52.8 60.4 46.9 41.5
Resultatgrad -0.1 -4.9 5.6 4.9 0.6
Rentedekningsgrad -5.1 -148.4 491.8 154.0 143.5
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.7 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.7 -13.8 15.2 15.0 4.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE, DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex