Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Armtec As
Juridisk navn:  Armtec As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95801225
C/O Ernst Gundersen Tingvang Minneåsen 361 Tingvang Minneåsen 361 Fax:
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Akershus Eidsvoll
Org.nr: 997675886
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/25/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.04%
Resultat  
  
-69.16%
Egenkapital  
  
17.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.487.000 978.000 483.000 52.000 0
Resultat: 268.000 869.000 294.000 -453.000 378.000
Egenkapital: 1.383.000 1.176.000 230.000 -21.000 433.000
Regnskap for  Armtec As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.487.000 978.000 483.000 52.000 0
Driftskostnader -1.165.000 -1.102.000 -139.000 -455.000 -19.000
Driftsresultat 322.000 -124.000 344.000 -403.000 -19.000
Finansinntekter 0 1.039.000 0 0 400.000
Finanskostnader -55.000 -47.000 -49.000 -51.000 -3.000
Finans -55.000 992.000 -49.000 -51.000 397.000
Resultat før skatt 268.000 869.000 294.000 -453.000 378.000
Skattekostnad -61.000 39.000 -43.000 0 0
Årsresultat 207.000 908.000 251.000 -453.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.558.000 2.370.000 1.257.000 1.257.000 1.620.000
Sum omløpsmidler 601.000 87.000 336.000 19.000 25.000
Sum eiendeler 3.159.000 2.457.000 1.593.000 1.276.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 1.283.000 1.076.000 130.000 -121.000 333.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.176.000 230.000 -21.000 433.000
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 902.000 939.000 993.000 845.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 379.000 423.000 304.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 3.159.000 2.457.000 1.592.000 1.276.000 1.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.333.000 858.000 350.000 0 0
Andre inntekter 155.000 120.000 133.000 52.000 0
Driftsinntekter 1.487.000 978.000 483.000 52.000 0
Varekostnad 0 -19.000 0 0 0
Lønninger -920.000 -690.000 0 0 0
Avskrivning -40.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -387.000 -139.000 -455.000 -19.000
Driftskostnader -1.165.000 -1.102.000 -139.000 -455.000 -19.000
Driftsresultat 322.000 -124.000 344.000 -403.000 -19.000
Finansinntekter 0 1.039.000 0 0 400.000
Finanskostnader -55.000 -47.000 -49.000 -51.000 -3.000
Finans -55.000 992.000 -49.000 -51.000 397.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -278.000
Årsresultat 207.000 908.000 251.000 -453.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 39.000 0 0 0
Fast eiendom 769.000 769.000 769.000 769.000 750.000
Maskiner anlegg 102.000 114.000 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.411.000 883.000 769.000 769.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.147.000 1.447.000 488.000 488.000 870.000
Sum anleggsmidler 2.558.000 2.370.000 1.257.000 1.257.000 1.620.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 331.000 36.000 333.000 19.000 0
Andre fordringer 0 7.000 0 0 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 44.000 3.000 0 0
Sum omløpsmidler 601.000 87.000 336.000 19.000 25.000
Sum eiendeler 3.159.000 2.457.000 1.593.000 1.276.000 1.645.000
Sum opptjent egenkapital 1.283.000 1.076.000 130.000 -121.000 333.000
Sum egenkapital 1.383.000 1.176.000 230.000 -21.000 433.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 1.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.333.000 902.000 939.000 993.000 845.000
Leverandørgjeld 99.000 101.000 69.000 36.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 203.000 88.000 85.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -278.000
Annen kortsiktig gjeld 141.000 189.000 224.000 267.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 379.000 423.000 304.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 3.159.000 2.457.000 1.592.000 1.276.000 1.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 158.000 -292.000 -87.000 -285.000 -342.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.2 0.8 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 0.2 0.8 0.1 0.1
Soliditet 43.8 47.9 14.4 -1.6 26.3
Resultatgrad 21.7 -12.7 71.2 -775.0
Rentedekningsgrad 5.9 -2.6 7 -7.9 127.0
Gjeldsgrad 1.3 1.1 5.9 -61.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 10.2 37.2 21.6 -31.6 23.2
Signatur
03.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex