Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Juridisk navn:  Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55243250
Postboks 239 Indre Arna Hølbekken 1 Fax: 55243250
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975954633
Aksjekapital: 2.402 NOK
Etableringsdato: 12/17/1982
Foretakstype: STI
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.11%
Resultat  
  
-104.84%
Egenkapital  
  
-0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000 746.000
Resultat: -17.000 351.000 -843.000 -745.000 343.000
Egenkapital: 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000 3.905.000
Regnskap for  Arnatveit Barne Og Ungdomssenter Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000 746.000
Driftskostnader -1.003.000 -697.000 -1.840.000 -1.617.000 -415.000
Driftsresultat 273.000 621.000 -574.000 -708.000 331.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader -294.000 -273.000 -272.000 -46.000 0
Finans -290.000 -271.000 -269.000 -38.000 12.000
Resultat før skatt -17.000 351.000 -843.000 -745.000 343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 351.000 -843.000 -745.000 343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000 3.237.000
Sum omløpsmidler 682.000 1.114.000 333.000 651.000 685.000
Sum eiendeler 13.704.000 14.529.000 12.188.000 9.588.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000 3.905.000
Sum egenkapital 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000 3.905.000
Sum langsiktig gjeld 10.903.000 11.400.000 9.800.000 5.622.000 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 462.000 72.000 807.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 13.705.000 14.530.000 12.189.000 9.589.000 3.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 176.000 212.000 18.000 50.000
Andre inntekter 1.227.000 1.142.000 1.054.000 891.000 696.000
Driftsinntekter 1.277.000 1.318.000 1.265.000 909.000 746.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -393.000 -261.000 -188.000 -54.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -610.000 -436.000 -1.652.000 -1.563.000 -415.000
Driftskostnader -1.003.000 -697.000 -1.840.000 -1.617.000 -415.000
Driftsresultat 273.000 621.000 -574.000 -708.000 331.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 8.000 12.000
Finanskostnader -294.000 -273.000 -272.000 -46.000 0
Finans -290.000 -271.000 -269.000 -38.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 351.000 -843.000 -745.000 343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000 3.237.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000 3.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.022.000 13.415.000 11.855.000 8.937.000 3.237.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 0
Andre fordringer 33.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 649.000 1.114.000 333.000 645.000 685.000
Sum omløpsmidler 682.000 1.114.000 333.000 651.000 685.000
Sum eiendeler 13.704.000 14.529.000 12.188.000 9.588.000 3.922.000
Sum opptjent egenkapital 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000 3.905.000
Sum egenkapital 2.650.000 2.668.000 2.317.000 3.160.000 3.905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.903.000 11.400.000 9.800.000 5.622.000 0
Leverandørgjeld 70.000 383.000 39.000 797.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 79.000 32.000 10.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 462.000 72.000 807.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 13.705.000 14.530.000 12.189.000 9.589.000 3.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 530.000 652.000 261.000 -156.000 668.000
Likviditetsgrad 1 4.5 2.4 4.6 0.8 40.3
Likviditetsgrad 2 4.5 2.4 4.6 0.9 40.3
Soliditet 19.3 18.4 1 33.0 99.6
Resultatgrad 21.4 47.1 -45.4 -77.9 44.4
Rentedekningsgrad 0.9 2.3 -2.1 -15.2
Gjeldsgrad 4.2 4.4 4.3 2.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 4.3 -4.7 -7.3 8.7
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex