Arne Arnesen AS
Juridisk navn:  Arne Arnesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77840100
Refa Brygge Strandveien 68 Refa Brygge Strandveien 68 Fax: 77842403
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 910270885
Aksjekapital: 1.230.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 5/18/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.21%
Resultat  
  
-115.3%
Egenkapital  
  
-6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 115.934.000 116.176.000 94.678.000 50.017.000 45.022.000
Resultat: -602.000 3.935.000 129.000 -984.000 221.000
Egenkapital: 4.796.000 5.107.000 2.083.000 1.474.000 1.429.000
Regnskap for  Arne Arnesen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 115.934.000 116.176.000 94.678.000 50.017.000 45.022.000
Driftskostnader -116.365.000 -112.045.000 -94.325.000 -50.922.000 -44.703.000
Driftsresultat -431.000 4.132.000 352.000 -905.000 319.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 11.000
Finanskostnader -171.000 -197.000 -224.000 -84.000 -109.000
Finans -171.000 -197.000 -224.000 -80.000 -98.000
Resultat før skatt -602.000 3.935.000 129.000 -984.000 221.000
Skattekostnad 127.000 -911.000 -43.000 230.000 -72.000
Årsresultat -475.000 3.024.000 86.000 -754.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.942.000 11.443.000 13.842.000 279.000 392.000
Sum omløpsmidler 11.568.000 12.560.000 14.104.000 4.875.000 4.745.000
Sum eiendeler 20.510.000 24.003.000 27.946.000 5.154.000 5.137.000
Sum opptjent egenkapital 3.566.000 3.877.000 853.000 0 149.000
Sum egenkapital 4.796.000 5.107.000 2.083.000 1.474.000 1.429.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 81.000 90.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.713.000 18.815.000 25.773.000 3.680.000 3.709.000
Sum gjeld og egenkapital 20.510.000 24.003.000 27.946.000 5.154.000 5.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.718.000 115.947.000 94.391.000 49.832.000 44.852.000
Andre inntekter 217.000 230.000 286.000 185.000 169.000
Driftsinntekter 115.934.000 116.176.000 94.678.000 50.017.000 45.022.000
Varekostnad -91.432.000 -86.861.000 -72.966.000 -41.512.000 -35.745.000
Lønninger -11.791.000 -11.987.000 -10.333.000 -4.681.000 -4.459.000
Avskrivning -2.351.000 -2.368.000 -2.025.000 -92.000 -210.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.791.000 -10.829.000 -9.001.000 -4.637.000 -4.289.000
Driftskostnader -116.365.000 -112.045.000 -94.325.000 -50.922.000 -44.703.000
Driftsresultat -431.000 4.132.000 352.000 -905.000 319.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000 11.000
Finanskostnader -171.000 -197.000 -224.000 -84.000 -109.000
Finans -171.000 -197.000 -224.000 -80.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -475.000 3.024.000 86.000 -754.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 109.000 130.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.942.000 11.443.000 13.842.000 146.000 238.000
Sum varige driftsmidler 8.942.000 11.443.000 13.842.000 146.000 238.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 24.000 24.000
Sum anleggsmidler 8.942.000 11.443.000 13.842.000 279.000 392.000
Varebeholdning 4.662.000 5.137.000 5.012.000 125.000 2.416.000
Kundefordringer 230.000 189.000 386.000 175.000 128.000
Andre fordringer 5.927.000 6.497.000 7.824.000 2.315.000 1.129.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 749.000 738.000 881.000 2.261.000 1.072.000
Sum omløpsmidler 11.568.000 12.560.000 14.104.000 4.875.000 4.745.000
Sum eiendeler 20.510.000 24.003.000 27.946.000 5.154.000 5.137.000
Sum opptjent egenkapital 3.566.000 3.877.000 853.000 0 149.000
Sum egenkapital 4.796.000 5.107.000 2.083.000 1.474.000 1.429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 81.000 90.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.768.000 10.796.000 17.201.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 81.000 90.000 0 0
Leverandørgjeld 4.225.000 3.694.000 5.811.000 2.074.000 2.789.000
Betalbar skatt 0 920.000 0 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 1.157.000 1.158.000 870.000 471.000 295.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.564.000 2.247.000 1.891.000 1.135.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 15.713.000 18.815.000 25.773.000 3.680.000 3.709.000
Sum gjeld og egenkapital 20.510.000 24.003.000 27.946.000 5.154.000 5.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.145.000 -6.255.000 -11.669.000 1.195.000 1.036.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 1.3 0.7
Soliditet 23.4 21.3 7.5 28.6 27.8
Resultatgrad -0.4 3.6 0.4 -1.8 0.7
Rentedekningsgrad -2.5 2 1.6 -10.8 3.0
Gjeldsgrad 3.3 3.7 12.4 2.5 2.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 17.2 1.3 -17.5 6.4
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex