Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arne Aulie AS
Juridisk navn:  Arne Aulie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63900394
Postboks 253 Runnivegen 49 Fax: 63901005
2151 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 910331876
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/7/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Årnes Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-139.44%
Egenkapital  
  
-22.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 2.550.000 5.323.000 0 194.000
Resultat: -523.000 1.326.000 475.000 -767.000 689.000
Egenkapital: 1.695.000 2.200.000 2.214.000 1.740.000 2.507.000
Regnskap for  Arne Aulie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 2.550.000 5.323.000 0 194.000
Driftskostnader -551.000 -1.264.000 -5.001.000 -816.000 -663.000
Driftsresultat -550.000 1.286.000 322.000 -816.000 -469.000
Finansinntekter 27.000 40.000 153.000 49.000 1.158.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 27.000 40.000 152.000 49.000 1.158.000
Resultat før skatt -523.000 1.326.000 475.000 -767.000 689.000
Skattekostnad 18.000 -90.000 0 0 0
Årsresultat -505.000 1.236.000 475.000 -767.000 688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 240.000 269.000 90.000 90.000
Sum omløpsmidler 1.458.000 2.696.000 2.084.000 1.839.000 2.579.000
Sum eiendeler 1.695.000 2.936.000 2.353.000 1.929.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 2.100.000 2.114.000 1.640.000 2.407.000
Sum egenkapital 1.695.000 2.200.000 2.214.000 1.740.000 2.507.000
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 717.000 139.000 189.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.695.000 2.935.000 2.353.000 1.929.000 2.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.550.000 5.318.000 0 14.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 180.000
Driftsinntekter 0 2.550.000 5.323.000 0 194.000
Varekostnad -392.000 -1.248.000 -4.517.000 -530.000 -137.000
Lønninger -1.000 77.000 -178.000 -178.000 -258.000
Avskrivning -3.000 -29.000 -45.000 0 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -64.000 -261.000 -108.000 -238.000
Driftskostnader -551.000 -1.264.000 -5.001.000 -816.000 -663.000
Driftsresultat -550.000 1.286.000 322.000 -816.000 -469.000
Finansinntekter 27.000 40.000 153.000 49.000 1.158.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 27.000 40.000 152.000 49.000 1.158.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -505.000 1.236.000 475.000 -767.000 688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 72.000 72.000 72.000 90.000 90.000
Driftsløsøre 165.000 168.000 197.000 0 0
Sum varige driftsmidler 237.000 240.000 269.000 90.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 237.000 240.000 269.000 90.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0 25.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.454.000 2.696.000 2.084.000 1.839.000 2.528.000
Sum omløpsmidler 1.458.000 2.696.000 2.084.000 1.839.000 2.579.000
Sum eiendeler 1.695.000 2.936.000 2.353.000 1.929.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 1.595.000 2.100.000 2.114.000 1.640.000 2.407.000
Sum egenkapital 1.695.000 2.200.000 2.214.000 1.740.000 2.507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 18.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 37.000 39.000 10.000 5.000
Betalbar skatt 0 72.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 49.000 11.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 608.000 51.000 169.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 0 717.000 139.000 189.000 162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.695.000 2.935.000 2.353.000 1.929.000 2.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.458.000 1.979.000 1.945.000 1.650.000 2.417.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1 9.7 15.9
Likviditetsgrad 2 0 3.8 1 9.8 15.8
Soliditet 1 7 94.1 90.2 93.9
Resultatgrad 50.4 6 -241.8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0 0.3 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -30.9 45.2 20.2 -39.8 25.8
Signatur
10.07.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex