Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arne Bendiksen Records AS
Juridisk navn:  Arne Bendiksen Records AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66784778
Sjøstrandveien 35 Sjøstrandveien 35 Fax: 66790630
1391 Vollen 1391 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 933573664
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/21/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forretningsførsel Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.85%
Resultat  
  
10.96%
Egenkapital  
  
32.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 515.000 547.000 639.000 754.000 622.000
Resultat: 162.000 146.000 -346.000 -43.000 -151.000
Egenkapital: 659.000 497.000 351.000 696.000 739.000
Regnskap for  Arne Bendiksen Records AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 515.000 547.000 639.000 754.000 622.000
Driftskostnader -347.000 -386.000 -983.000 -790.000 -772.000
Driftsresultat 169.000 161.000 -344.000 -36.000 -150.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -2.000 -8.000 -6.000
Finans -6.000 -15.000 -2.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 162.000 146.000 -346.000 -43.000 -151.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 162.000 146.000 -346.000 -43.000 -151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 601.000 420.000 283.000 633.000 675.000
Sum eiendeler 751.000 570.000 433.000 783.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 397.000 251.000 596.000 639.000
Sum egenkapital 659.000 497.000 351.000 696.000 739.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 92.000 73.000 83.000 87.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 570.000 434.000 783.000 825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 263.000 199.000 289.000 362.000 172.000
Andre inntekter 252.000 348.000 349.000 391.000 450.000
Driftsinntekter 515.000 547.000 639.000 754.000 622.000
Varekostnad 0 -33.000 -79.000 -8.000 -18.000
Lønninger -138.000 -67.000 -547.000 -599.000 -591.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -286.000 -357.000 -183.000 -163.000
Driftskostnader -347.000 -386.000 -983.000 -790.000 -772.000
Driftsresultat 169.000 161.000 -344.000 -36.000 -150.000
Finansinntekter 1.000 0 0 2.000 5.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -2.000 -8.000 -6.000
Finans -6.000 -15.000 -2.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 162.000 146.000 -346.000 -43.000 -151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Varebeholdning 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 130.000 127.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 316.000 55.000 408.000 456.000
Sum omløpsmidler 601.000 420.000 283.000 633.000 675.000
Sum eiendeler 751.000 570.000 433.000 783.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 397.000 251.000 596.000 639.000
Sum egenkapital 659.000 497.000 351.000 696.000 739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 17.000 27.000 30.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 56.000 56.000 57.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 73.000 83.000 87.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 751.000 570.000 434.000 783.000 825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 509.000 347.000 200.000 546.000 589.000
Likviditetsgrad 1 6.5 5.8 3.4 7.3 7.8
Likviditetsgrad 2 5.5 4.4 2.2 6.1 6.8
Soliditet 87.7 87.2 80.9 88.9 89.6
Resultatgrad 32.8 29.4 -53.8 -4.8 -24.1
Rentedekningsgrad 24.1 10.7 -4.5 -24.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 28.2 -79.3 -4.3 -17.6
Signatur
01.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex