Arnesen. As
Juridisk navn:  Arnesen. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91611446
Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 997284534
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/15/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Bodø Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.98%
Resultat  
  
77.48%
Egenkapital  
  
-9.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 6.719.000 9.202.000 7.731.000 14.937.000 18.695.000
Resultat: -243.000 -1.079.000 211.000 -1.899.000 2.881.000
Egenkapital: 2.375.000 2.618.000 3.697.000 3.485.000 5.364.000
Regnskap for  Arnesen. As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 6.719.000 9.202.000 7.731.000 14.937.000 18.695.000
Driftskostnader -6.802.000 -9.953.000 -7.278.000 -16.727.000 -15.693.000
Driftsresultat -83.000 -751.000 453.000 -1.790.000 3.003.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 7.000 30.000
Finanskostnader -161.000 -336.000 -243.000 -116.000 -152.000
Finans -160.000 -329.000 -242.000 -109.000 -122.000
Resultat før skatt -243.000 -1.079.000 211.000 -1.899.000 2.881.000
Skattekostnad 0 0 0 20.000 -810.000
Årsresultat -243.000 -1.079.000 211.000 -1.879.000 2.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 995.000 746.000 1.970.000 2.664.000 3.555.000
Sum omløpsmidler 4.511.000 4.881.000 5.375.000 5.778.000 5.821.000
Sum eiendeler 5.506.000 5.627.000 7.345.000 8.442.000 9.376.000
Sum opptjent egenkapital 2.275.000 2.518.000 3.597.000 3.385.000 5.264.000
Sum egenkapital 2.375.000 2.618.000 3.697.000 3.485.000 5.364.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 583.000 0 285.000 996.000
Sum kortsiktig gjeld 2.781.000 2.426.000 3.649.000 4.671.000 3.016.000
Sum gjeld og egenkapital 5.506.000 5.627.000 7.346.000 8.441.000 9.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.043.000 9.148.000 7.310.000 14.454.000 18.216.000
Andre inntekter 676.000 54.000 421.000 484.000 479.000
Driftsinntekter 6.719.000 9.202.000 7.731.000 14.937.000 18.695.000
Varekostnad -678.000 -1.302.000 273.000 -4.664.000 -2.762.000
Lønninger -3.653.000 -4.351.000 -4.162.000 -6.108.000 -7.343.000
Avskrivning -224.000 -347.000 -347.000 -415.000 -519.000
Nedskrivning 0 0 0 -112.000 0
Andre driftskostnader -2.247.000 -3.953.000 -3.042.000 -5.428.000 -5.069.000
Driftskostnader -6.802.000 -9.953.000 -7.278.000 -16.727.000 -15.693.000
Driftsresultat -83.000 -751.000 453.000 -1.790.000 3.003.000
Finansinntekter 1.000 7.000 1.000 7.000 30.000
Finanskostnader -161.000 -336.000 -243.000 -116.000 -152.000
Finans -160.000 -329.000 -242.000 -109.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -243.000 -1.079.000 211.000 -1.879.000 2.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 26.000 0
Maskiner anlegg 666.000 393.000 737.000 673.000 1.283.000
Driftsløsøre 18.000 21.000 23.000 214.000 277.000
Sum varige driftsmidler 684.000 413.000 760.000 912.000 1.560.000
Sum finansielle anleggsmidler 311.000 332.000 1.210.000 1.752.000 1.995.000
Sum anleggsmidler 995.000 746.000 1.970.000 2.664.000 3.555.000
Varebeholdning 974.000 1.199.000 1.427.000 680.000 0
Kundefordringer 2.113.000 2.879.000 2.860.000 3.231.000 2.909.000
Andre fordringer 1.399.000 751.000 1.086.000 1.847.000 1.972.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 52.000 3.000 20.000 941.000
Sum omløpsmidler 4.511.000 4.881.000 5.375.000 5.778.000 5.821.000
Sum eiendeler 5.506.000 5.627.000 7.345.000 8.442.000 9.376.000
Sum opptjent egenkapital 2.275.000 2.518.000 3.597.000 3.385.000 5.264.000
Sum egenkapital 2.375.000 2.618.000 3.697.000 3.485.000 5.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 583.000 0 285.000 996.000
Leverandørgjeld 1.326.000 1.461.000 2.029.000 2.976.000 927.000
Betalbar skatt 0 0 0 417.000 867.000
Skyldig offentlige avgifter 1.063.000 406.000 954.000 500.000 433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 392.000 559.000 666.000 779.000 788.000
Sum kortsiktig gjeld 2.781.000 2.426.000 3.649.000 4.671.000 3.016.000
Sum gjeld og egenkapital 5.506.000 5.627.000 7.346.000 8.441.000 9.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.730.000 2.455.000 1.726.000 1.107.000 2.805.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2 1.5 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.1 1.1 2.0
Soliditet 43.1 46.5 50.3 41.3 57.2
Resultatgrad -1.2 -8.2 5.9 -12.0 16.1
Rentedekningsgrad -0.5 -2.2 1.9 -15.4 20.0
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.0 1.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.5 -13.2 6.2 -21.1 32.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2015
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex