Arnesen. As
Juridisk navn:  Arnesen. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76095020
Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 997284534
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 15.08.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Bodø Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48,24%
Resultat  
  
111,11%
Egenkapital  
  
6,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 7.731.000 14.937.000 18.695.000 21.918.000 4.654.000
Resultat: 211.000 -1.899.000 2.881.000 3.944.000 581.000
Egenkapital: 3.697.000 3.485.000 5.364.000 3.293.000 494.000
Regnskap for  Arnesen. As
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 7.731.000 14.937.000 18.695.000 21.918.000 4.654.000
Driftskostnader -7.278.000 -16.727.000 -15.693.000 -17.803.000 -4.067.000
Driftsresultat 453.000 -1.790.000 3.003.000 4.115.000 588.000
Finansinntekter 1.000 7.000 30.000 2.000 0
Finanskostnader -243.000 -116.000 -152.000 -173.000 -7.000
Finans -242.000 -109.000 -122.000 -171.000 -7.000
Resultat før skatt 211.000 -1.899.000 2.881.000 3.944.000 581.000
Skattekostnad 0 20.000 -810.000 -1.145.000 -187.000
Årsresultat 211.000 -1.879.000 2.071.000 2.799.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.970.000 2.664.000 3.555.000 4.477.000 1.609.000
Sum omløpsmidler 5.375.000 5.778.000 5.821.000 12.287.000 2.100.000
Sum eiendeler 7.345.000 8.442.000 9.376.000 16.764.000 3.709.000
Sum opptjent egenkapital 3.597.000 3.385.000 5.264.000 3.193.000 394.000
Sum egenkapital 3.697.000 3.485.000 5.364.000 3.293.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 0 285.000 996.000 2.639.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 3.649.000 4.671.000 3.016.000 10.831.000 3.183.000
Sum gjeld og egenkapital 7.346.000 8.441.000 9.376.000 16.763.000 3.709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.310.000 14.454.000 18.216.000 22.473.000 4.654.000
Andre inntekter 421.000 484.000 479.000 -555.000 0
Driftsinntekter 7.731.000 14.937.000 18.695.000 21.918.000 4.654.000
Varekostnad 273.000 -4.664.000 -2.762.000 -1.256.000 -333.000
Lønninger -4.162.000 -6.108.000 -7.343.000 -9.401.000 -2.109.000
Avskrivning -347.000 -415.000 -519.000 -635.000 -15.000
Nedskrivning 0 -112.000 0 0 0
Andre driftskostnader -3.042.000 -5.428.000 -5.069.000 -6.511.000 -1.610.000
Driftskostnader -7.278.000 -16.727.000 -15.693.000 -17.803.000 -4.067.000
Driftsresultat 453.000 -1.790.000 3.003.000 4.115.000 588.000
Finansinntekter 1.000 7.000 30.000 2.000 0
Finanskostnader -243.000 -116.000 -152.000 -173.000 -7.000
Finans -242.000 -109.000 -122.000 -171.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 -1.879.000 2.071.000 2.799.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 187.000 747.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 187.000 747.000
Fast eiendom 0 26.000 0 0 0
Maskiner anlegg 737.000 673.000 1.283.000 3.650.000 332.000
Driftsløsøre 23.000 214.000 277.000 55.000 143.000
Sum varige driftsmidler 760.000 912.000 1.560.000 3.704.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.210.000 1.752.000 1.995.000 586.000 387.000
Sum anleggsmidler 1.970.000 2.664.000 3.555.000 4.477.000 1.609.000
Varebeholdning 1.427.000 680.000 0 0 0
Kundefordringer 2.860.000 3.231.000 2.909.000 9.481.000 1.592.000
Andre fordringer 1.086.000 1.847.000 1.972.000 169.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 20.000 941.000 2.636.000 472.000
Sum omløpsmidler 5.375.000 5.778.000 5.821.000 12.287.000 2.100.000
Sum eiendeler 7.345.000 8.442.000 9.376.000 16.764.000 3.709.000
Sum opptjent egenkapital 3.597.000 3.385.000 5.264.000 3.193.000 394.000
Sum egenkapital 3.697.000 3.485.000 5.364.000 3.293.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 20.000 77.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 285.000 996.000 2.639.000 32.000
Leverandørgjeld 2.029.000 2.976.000 927.000 1.367.000 829.000
Betalbar skatt 0 417.000 867.000 1.100.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 954.000 500.000 433.000 3.433.000 940.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 666.000 779.000 788.000 4.932.000 1.259.000
Sum kortsiktig gjeld 3.649.000 4.671.000 3.016.000 10.831.000 3.183.000
Sum gjeld og egenkapital 7.346.000 8.441.000 9.376.000 16.763.000 3.709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.726.000 1.107.000 2.805.000 1.456.000 -1.083.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.9 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 2.0 1.2 0.7
Soliditet 50.3 41.3 57.2 19.6 13.3
Resultatgrad 5.9 -12.0 16.1 18.8 12.6
Rentedekningsgrad 1.9 -15.4 20.0 23.8 84.0
Gjeldsgrad 1.0 1.4 0.7 4.1 6.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 -21.1 32.3 24.6 15.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2013
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex