Arnesen. As
Juridisk navn:  Arnesen. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91611446
Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 997284534
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/15/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Bodø Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.62%
Resultat  
  
113.14%
Egenkapital  
  
48.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.563.000 4.612.000 3.482.000 6.719.000 9.202.000
Resultat: 1.249.000 586.000 -360.000 -243.000 -1.079.000
Egenkapital: 3.850.000 2.601.000 2.015.000 2.375.000 2.618.000
Regnskap for  Arnesen. As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.563.000 4.612.000 3.482.000 6.719.000 9.202.000
Driftskostnader -4.312.000 -3.961.000 -3.734.000 -6.802.000 -9.953.000
Driftsresultat 1.252.000 650.000 -252.000 -83.000 -751.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -66.000 -108.000 -161.000 -336.000
Finans -3.000 -64.000 -107.000 -160.000 -329.000
Resultat før skatt 1.249.000 586.000 -360.000 -243.000 -1.079.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.249.000 586.000 -360.000 -243.000 -1.079.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.792.000 1.928.000 710.000 995.000 746.000
Sum omløpsmidler 3.012.000 1.847.000 2.819.000 4.511.000 4.881.000
Sum eiendeler 4.804.000 3.775.000 3.529.000 5.506.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 3.750.000 2.501.000 1.915.000 2.275.000 2.518.000
Sum egenkapital 3.850.000 2.601.000 2.015.000 2.375.000 2.618.000
Sum langsiktig gjeld 0 182.000 350.000 583.000
Sum kortsiktig gjeld 955.000 1.173.000 1.333.000 2.781.000 2.426.000
Sum gjeld og egenkapital 4.805.000 3.774.000 3.530.000 5.506.000 5.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.403.000 4.484.000 3.209.000 6.043.000 9.148.000
Andre inntekter 161.000 128.000 273.000 676.000 54.000
Driftsinntekter 5.563.000 4.612.000 3.482.000 6.719.000 9.202.000
Varekostnad -494.000 -470.000 -307.000 -678.000 -1.302.000
Lønninger -2.084.000 -1.733.000 -1.787.000 -3.653.000 -4.351.000
Avskrivning -150.000 -126.000 -175.000 -224.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.584.000 -1.632.000 -1.465.000 -2.247.000 -3.953.000
Driftskostnader -4.312.000 -3.961.000 -3.734.000 -6.802.000 -9.953.000
Driftsresultat 1.252.000 650.000 -252.000 -83.000 -751.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -66.000 -108.000 -161.000 -336.000
Finans -3.000 -64.000 -107.000 -160.000 -329.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.249.000 586.000 -360.000 -243.000 -1.079.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 733.000 849.000 422.000 666.000 393.000
Driftsløsøre 66.000 85.000 15.000 18.000 21.000
Sum varige driftsmidler 799.000 934.000 437.000 684.000 413.000
Sum finansielle anleggsmidler 993.000 993.000 273.000 311.000 332.000
Sum anleggsmidler 1.792.000 1.928.000 710.000 995.000 746.000
Varebeholdning 742.000 861.000 885.000 974.000 1.199.000
Kundefordringer 766.000 111.000 1.242.000 2.113.000 2.879.000
Andre fordringer 354.000 587.000 661.000 1.399.000 751.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.151.000 288.000 32.000 25.000 52.000
Sum omløpsmidler 3.012.000 1.847.000 2.819.000 4.511.000 4.881.000
Sum eiendeler 4.804.000 3.775.000 3.529.000 5.506.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 3.750.000 2.501.000 1.915.000 2.275.000 2.518.000
Sum egenkapital 3.850.000 2.601.000 2.015.000 2.375.000 2.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 182.000 350.000 583.000
Leverandørgjeld 264.000 537.000 682.000 1.326.000 1.461.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 305.000 156.000 151.000 1.063.000 406.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 481.000 500.000 392.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 955.000 1.173.000 1.333.000 2.781.000 2.426.000
Sum gjeld og egenkapital 4.805.000 3.774.000 3.530.000 5.506.000 5.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.057.000 674.000 1.486.000 1.730.000 2.455.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.6 2.1 1.6 2
Likviditetsgrad 2 2.4 0.8 1.5 1.3 1.5
Soliditet 80.1 68.9 57.1 43.1 46.5
Resultatgrad 22.5 14.1 -7.2 -1.2 -8.2
Rentedekningsgrad 417.3 9.8 -2.3 -0.5 -2.2
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.8 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet 26.1 17.3 -7.1 -1.5 -13.2
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex