Arnita AS
Juridisk navn:  Arnita AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96200020
Postboks 9189 Vegsund Kildehaugen 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 989207539
Aksjekapital: 1.052.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.69%
Resultat  
  
8.7%
Egenkapital  
  
4.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 576.000 580.000 503.000 582.000 995.000
Resultat: 50.000 46.000 -152.000 84.000 73.000
Egenkapital: 852.000 815.000 768.000 920.000 863.000
Regnskap for  Arnita AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 576.000 580.000 503.000 582.000 995.000
Driftskostnader -377.000 -419.000 -539.000 -369.000 -758.000
Driftsresultat 199.000 160.000 -36.000 213.000 238.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -149.000 -115.000 -117.000 -132.000 -167.000
Finans -149.000 -114.000 -116.000 -129.000 -165.000
Resultat før skatt 50.000 46.000 -152.000 84.000 73.000
Skattekostnad -13.000 1.000 0 -26.000 -20.000
Årsresultat 37.000 46.000 -152.000 58.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.122.000 3.388.000 3.569.000 3.698.000 3.901.000
Sum omløpsmidler 633.000 524.000 729.000 942.000 1.031.000
Sum eiendeler 4.755.000 3.912.000 4.298.000 4.640.000 4.932.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -237.000 -284.000 -132.000 -189.000
Sum egenkapital 852.000 815.000 768.000 920.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 3.581.000 2.925.000 3.123.000 3.495.000 3.688.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 172.000 407.000 225.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 4.755.000 3.912.000 4.298.000 4.640.000 4.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 518.000
Andre inntekter 576.000 580.000 503.000 582.000 478.000
Driftsinntekter 576.000 580.000 503.000 582.000 995.000
Varekostnad 0 0 0 0 -494.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -181.000 -181.000 -177.000 -177.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -238.000 -362.000 -192.000 -87.000
Driftskostnader -377.000 -419.000 -539.000 -369.000 -758.000
Driftsresultat 199.000 160.000 -36.000 213.000 238.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -149.000 -115.000 -117.000 -132.000 -167.000
Finans -149.000 -114.000 -116.000 -129.000 -165.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 46.000 -152.000 58.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 48.000 47.000 47.000 74.000
Fast eiendom 2.976.000 2.289.000 2.470.000 2.599.000 2.776.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.976.000 2.289.000 2.470.000 2.599.000 2.776.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.112.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000
Sum anleggsmidler 4.122.000 3.388.000 3.569.000 3.698.000 3.901.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 262.000 9.000 438.000 0
Andre fordringer 33.000 54.000 72.000 105.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 207.000 648.000 399.000 924.000
Sum omløpsmidler 633.000 524.000 729.000 942.000 1.031.000
Sum eiendeler 4.755.000 3.912.000 4.298.000 4.640.000 4.932.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -237.000 -284.000 -132.000 -189.000
Sum egenkapital 852.000 815.000 768.000 920.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 100.000 100.000 9.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.581.000 2.925.000 3.123.000 3.495.000 3.688.000
Leverandørgjeld 7.000 67.000 250.000 -1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 4.000 0 15.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 0 57.000 202.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 172.000 407.000 225.000 382.000
Sum gjeld og egenkapital 4.755.000 3.912.000 4.298.000 4.640.000 4.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 352.000 322.000 717.000 649.000
Likviditetsgrad 1 2 3 1.8 4.2 2.7
Likviditetsgrad 2 2 3 1.8 4.2 2.7
Soliditet 17.9 20.8 17.9 19.8 17.5
Resultatgrad 34.5 27.6 -7.2 36.6 23.9
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 -0.3 1.6 1.4
Gjeldsgrad 4.6 3.8 4.6 4.0 4.7
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.1 -0.8 4.7 4.9
Signatur
21.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex