Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnkværn Miljø Og Renovasjon AS
Juridisk navn:  Arnkværn Miljø Og Renovasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62355000
Arnkvernvegen 98 Arnkvernvegen 98 Fax: 62355001
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 942874618
Aksjekapital: 1.820.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.8%
Resultat  
  
-15.98%
Egenkapital  
  
45.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 83.660.000 84.338.000 68.295.000 61.959.000 50.046.000
Resultat: 15.182.000 18.070.000 17.710.000 16.063.000 11.207.000
Egenkapital: 34.719.000 23.937.000 31.983.000 24.791.000 16.903.000
Regnskap for  Arnkværn Miljø Og Renovasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 83.660.000 84.338.000 68.295.000 61.959.000 50.046.000
Driftskostnader -68.107.000 -65.744.000 -50.294.000 -45.840.000 -38.812.000
Driftsresultat 15.554.000 18.594.000 18.001.000 16.120.000 11.235.000
Finansinntekter 393.000 43.000 82.000 116.000 108.000
Finanskostnader -764.000 -567.000 -373.000 -173.000 -135.000
Finans -371.000 -524.000 -291.000 -57.000 -27.000
Resultat før skatt 15.182.000 18.070.000 17.710.000 16.063.000 11.207.000
Skattekostnad -3.347.000 -4.140.000 -4.201.000 -3.964.000 -2.960.000
Årsresultat 11.834.000 13.930.000 13.509.000 12.099.000 8.247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.386.000 33.562.000 37.616.000 25.640.000 23.491.000
Sum omløpsmidler 43.218.000 30.313.000 18.237.000 19.606.000 13.196.000
Sum eiendeler 80.604.000 63.875.000 55.853.000 45.246.000 36.687.000
Sum opptjent egenkapital 32.537.000 21.755.000 30.163.000 22.971.000 15.083.000
Sum egenkapital 34.719.000 23.937.000 31.983.000 24.791.000 16.903.000
Sum langsiktig gjeld 28.793.000 24.130.000 10.440.000 8.980.000 6.119.000
Sum kortsiktig gjeld 17.094.000 15.808.000 13.431.000 11.474.000 13.664.000
Sum gjeld og egenkapital 80.606.000 63.875.000 55.854.000 45.245.000 36.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.233.000 79.666.000 66.342.000 60.620.000 48.935.000
Andre inntekter 1.428.000 4.672.000 1.953.000 1.339.000 1.111.000
Driftsinntekter 83.660.000 84.338.000 68.295.000 61.959.000 50.046.000
Varekostnad -14.787.000 -13.449.000 -9.527.000 -8.835.000 -5.691.000
Lønninger -29.445.000 -28.540.000 -23.001.000 -21.647.000 -18.168.000
Avskrivning -7.393.000 -7.771.000 -4.627.000 -4.811.000 -4.265.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.482.000 -15.984.000 -13.139.000 -10.547.000 -10.688.000
Driftskostnader -68.107.000 -65.744.000 -50.294.000 -45.840.000 -38.812.000
Driftsresultat 15.554.000 18.594.000 18.001.000 16.120.000 11.235.000
Finansinntekter 393.000 43.000 82.000 116.000 108.000
Finanskostnader -764.000 -567.000 -373.000 -173.000 -135.000
Finans -371.000 -524.000 -291.000 -57.000 -27.000
Konsernbidrag -1.053.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -22.522.000 0 0 0
Årsresultat 11.834.000 13.930.000 13.509.000 12.099.000 8.247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000 131.000 176.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.286.000 18.006.000 0 0 0
Driftsløsøre 11.100.000 15.556.000 21.643.000 25.509.000 23.315.000
Sum varige driftsmidler 37.386.000 33.562.000 21.643.000 25.509.000 23.315.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.887.000 0 0
Sum anleggsmidler 37.386.000 33.562.000 37.616.000 25.640.000 23.491.000
Varebeholdning 418.000 334.000 522.000 424.000 392.000
Kundefordringer 15.360.000 17.940.000 11.219.000 8.271.000 6.794.000
Andre fordringer 200.000 1.022.000 1.075.000 2.263.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 2.938.000
Kasse, bank 511.000 7.734.000 4.872.000 8.649.000 3.017.000
Sum omløpsmidler 43.218.000 30.313.000 18.237.000 19.606.000 13.196.000
Sum eiendeler 80.604.000 63.875.000 55.853.000 45.246.000 36.687.000
Sum opptjent egenkapital 32.537.000 21.755.000 30.163.000 22.971.000 15.083.000
Sum egenkapital 34.719.000 23.937.000 31.983.000 24.791.000 16.903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.499.000 1.839.000 1.678.000 1.336.000 859.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.350.000 0 699.000 281.000 4.452.000
Sum langsiktig gjeld 28.793.000 24.130.000 10.440.000 8.980.000 6.119.000
Leverandørgjeld 3.386.000 2.732.000 1.594.000 1.172.000 1.676.000
Betalbar skatt 3.391.000 3.978.000 3.759.000 3.416.000 1.174.000
Skyldig offentlige avgifter 4.221.000 4.809.000 2.993.000 2.914.000 2.399.000
Utbytte 0 -22.522.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.747.000 4.289.000 4.386.000 3.690.000 3.963.000
Sum kortsiktig gjeld 17.094.000 15.808.000 13.431.000 11.474.000 13.664.000
Sum gjeld og egenkapital 80.606.000 63.875.000 55.854.000 45.245.000 36.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.124.000 14.505.000 4.806.000 8.132.000 -468.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1.4 1.7 1.0
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.3 1.7 1.0
Soliditet 43.1 37.5 57.3 54.8 46.1
Resultatgrad 18.6 2 26.4 2 22.4
Rentedekningsgrad 20.4 32.8 48.3 93.2 84.0
Gjeldsgrad 1.3 1.7 0.7 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 19.8 29.2 32.4 35.9 30.9
Signatur
14.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex