Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnstein Haugland Invest AS
Juridisk navn:  Arnstein Haugland Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Radøyvegen 239 Alverstraumen Fax:
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 989223437
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Regnskapsfører: Themaa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
305.88%
Egenkapital  
  
2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 35.000 -17.000 587.000 -101.000 354.000
Egenkapital: 1.717.000 1.681.000 1.698.000 1.112.000 1.212.000
Regnskap for  Arnstein Haugland Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -21.000 -22.000 -22.000 -29.000
Driftsresultat -22.000 -21.000 -22.000 -22.000 -29.000
Finansinntekter 58.000 4.000 609.000 8.000 383.000
Finanskostnader 0 0 0 -86.000 0
Finans 58.000 4.000 609.000 -78.000 383.000
Resultat før skatt 35.000 -17.000 587.000 -101.000 354.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 -17.000 587.000 -101.000 354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.440.000 1.440.000 1.378.000 767.000 767.000
Sum omløpsmidler 387.000 348.000 469.000 487.000 700.000
Sum eiendeler 1.827.000 1.788.000 1.847.000 1.254.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 1.469.000 1.486.000 900.000 1.000.000
Sum egenkapital 1.717.000 1.681.000 1.698.000 1.112.000 1.212.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 89.000 124.000 124.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 18.000 24.000 18.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.828.000 1.788.000 1.846.000 1.254.000 1.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -21.000 -22.000 -22.000 -29.000
Driftskostnader -22.000 -21.000 -22.000 -22.000 -29.000
Driftsresultat -22.000 -21.000 -22.000 -22.000 -29.000
Finansinntekter 58.000 4.000 609.000 8.000 383.000
Finanskostnader 0 0 0 -86.000 0
Finans 58.000 4.000 609.000 -78.000 383.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -127.000
Årsresultat 35.000 -17.000 587.000 -101.000 354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 499.000 499.000 436.000 436.000 436.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 499.000 499.000 436.000 436.000 436.000
Sum finansielle anleggsmidler 942.000 942.000 942.000 330.000 330.000
Sum anleggsmidler 1.440.000 1.440.000 1.378.000 767.000 767.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 56.000 5.000 5.000 5.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 343.000 464.000 482.000 585.000
Sum omløpsmidler 387.000 348.000 469.000 487.000 700.000
Sum eiendeler 1.827.000 1.788.000 1.847.000 1.254.000 1.467.000
Sum opptjent egenkapital 1.505.000 1.469.000 1.486.000 900.000 1.000.000
Sum egenkapital 1.717.000 1.681.000 1.698.000 1.112.000 1.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.000 89.000 124.000 124.000 164.000
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -127.000
Annen kortsiktig gjeld 18.000 18.000 24.000 18.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 18.000 24.000 18.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 1.828.000 1.788.000 1.846.000 1.254.000 1.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 365.000 330.000 445.000 469.000 609.000
Likviditetsgrad 1 17.6 19.3 19.5 27.1 7.7
Likviditetsgrad 2 17.6 19.3 19.5 27.1 7.7
Soliditet 93.9 9 9 88.7 82.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 31.8 -1.1 24.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex