Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnt Wang AS
Juridisk navn:  Arnt Wang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48178495
Hønseby Hønseby Fax:
9609 Nordre Seiland 9609 Nordre Seiland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 987815744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.66%
Resultat  
  
-184.15%
Egenkapital  
  
-13.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.847.000 2.328.000 1.416.000 1.234.000 804.000
Resultat: -552.000 656.000 248.000 257.000 -220.000
Egenkapital: 2.747.000 3.177.000 2.677.000 2.488.000 2.292.000
Regnskap for  Arnt Wang AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.847.000 2.328.000 1.416.000 1.234.000 804.000
Driftskostnader -2.412.000 -1.678.000 -1.178.000 -988.000 -1.033.000
Driftsresultat -564.000 651.000 238.000 246.000 -230.000
Finansinntekter 12.000 5.000 10.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -4.000
Finans 11.000 5.000 10.000 11.000 9.000
Resultat før skatt -552.000 656.000 248.000 257.000 -220.000
Skattekostnad 122.000 -156.000 -59.000 -61.000 59.000
Årsresultat -430.000 500.000 188.000 197.000 -161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.345.000 1.591.000 1.513.000 1.777.000 2.165.000
Sum omløpsmidler 1.874.000 2.947.000 2.209.000 1.609.000 986.000
Sum eiendeler 3.219.000 4.538.000 3.722.000 3.386.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.637.000 3.067.000 2.567.000 2.378.000 2.182.000
Sum egenkapital 2.747.000 3.177.000 2.677.000 2.488.000 2.292.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.127.000 768.000 814.000 856.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 235.000 277.000 84.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000 4.539.000 3.722.000 3.386.000 3.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.812.000 1.665.000 1.397.000 1.143.000 804.000
Andre inntekter 35.000 664.000 19.000 91.000 0
Driftsinntekter 1.847.000 2.328.000 1.416.000 1.234.000 804.000
Varekostnad -18.000 0 0 0 0
Lønninger -851.000 -233.000 0 0 -4.000
Avskrivning -251.000 -415.000 -467.000 -482.000 -527.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.292.000 -1.030.000 -711.000 -506.000 -502.000
Driftskostnader -2.412.000 -1.678.000 -1.178.000 -988.000 -1.033.000
Driftsresultat -564.000 651.000 238.000 246.000 -230.000
Finansinntekter 12.000 5.000 10.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -4.000
Finans 11.000 5.000 10.000 11.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -430.000 500.000 188.000 197.000 -161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 115.000 115.000 0 0 0
Maskiner anlegg 550.000 672.000 827.000 788.000 1.430.000
Driftsløsøre 94.000 11.000 369.000 576.000 735.000
Sum varige driftsmidler 758.000 798.000 1.196.000 1.364.000 2.165.000
Sum finansielle anleggsmidler 587.000 793.000 318.000 413.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.345.000 1.591.000 1.513.000 1.777.000 2.165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 256.000 482.000 448.000 259.000 12.000
Andre fordringer 133.000 209.000 31.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.485.000 2.241.000 1.730.000 1.335.000 974.000
Sum omløpsmidler 1.874.000 2.947.000 2.209.000 1.609.000 986.000
Sum eiendeler 3.219.000 4.538.000 3.722.000 3.386.000 3.151.000
Sum opptjent egenkapital 2.637.000 3.067.000 2.567.000 2.378.000 2.182.000
Sum egenkapital 2.747.000 3.177.000 2.677.000 2.488.000 2.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 122.000 63.000 109.000 151.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.127.000 768.000 814.000 856.000
Leverandørgjeld 40.000 76.000 80.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 96.000 106.000 103.000 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 56.000 86.000 -26.000 -5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 173.000 235.000 277.000 84.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000 4.539.000 3.722.000 3.386.000 3.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.701.000 2.712.000 1.932.000 1.525.000 983.000
Likviditetsgrad 1 10.8 12.5 8 19.2 328.7
Likviditetsgrad 2 10.8 12.5 8 19.2 328.7
Soliditet 85.3 7 71.9 73.5 72.7
Resultatgrad -30.5 2 16.8 19.9 -28.6
Rentedekningsgrad -54.3
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -17.1 14.5 6.7 7.6 -6.9
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex